املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک نیاوران

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88554تهراننیاورانآپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001395/08/05
88509تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره863,000,00030,000,0001395/08/04
88508تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره115700,000150,000,0001395/08/04
88506تهرانجمارانمستغلاترهن و اجاره1503,000,000100,000,0001395/08/04
88507تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره88900,00070,000,0001395/08/04
88350تهراننیاوراناداریرهن و اجاره19012,000,000100,000,0001395/08/03
88351تهرانپورابتهاجآپارتمانرهن و اجاره1646,200,000185,000,0001395/08/03
88193تهراننیاورانآپارتمانفروش18013,500,0002,430,000,0001395/08/03
88192تهراننیاورانآپارتمانفروش34020,000,0006,800,000,0001395/08/03
88191تهراننیاورانآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/08/03
88190تهراننیاورانآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001395/08/03
88194تهرانکاخ نیاورانآپارتمانفروش14512,000,0001,740,000,0001395/08/03
88195تهرانمنظریهآپارتمانفروش17511,500,0003,070,500,0001395/08/03
88074تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,500,000,0001395/08/02
88070تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره3009,500,000250,000,0001395/08/02
88071تهرانبوکاناداریرهن و اجاره1055,500,00050,000,0001395/08/02
88068تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1305,000,000150,000,0001395/08/02
88069تهرانکاشانکمغازهرهن و اجاره17065,000,000600,000,0001395/08/02
87803تهراننیاورانآپارتمانفروش22511,000,0002,475,000,0001395/07/28
87804تهراننیاوران مستغلاتفروش16014,000,0001395/07/28
87802تهراننیاورانآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001395/07/28
87786تهرانجماران اداریرهن و اجاره1125,500,00050,000,0001395/07/27
87643تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/07/26
87642تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/26
87462تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1875,000,00050,000,0001395/07/25
87463تهراننیاورانمستغلاترهن و اجاره60030,000,000200,000,0001395/07/25
87361تهراننیاورانآپارتمانفروش21712,500,0002,712,500,0001395/07/25
87360تهراننیاورانآپارتمانفروش788,000,000624,000,0001395/07/25
87362تهرانمنظریهآپارتمانفروش60030,000,0001395/07/25
87245تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1705,800,00010,000,0001395/07/19
Page top