جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83763تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,600,000,0001395/06/10
83767تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00060,000,0001395/06/10
83759تهراننیاورانآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/10
83756تهراننیاورانآپارتمانرهن197430,000,0001395/06/10
83588تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره25080,000,00080,000,0001395/06/09
83586تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره1908,000,000100,000,0001395/06/09
83584تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره1157,000,000150,000,0001395/06/09
83376تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره712,500,00050,000,0001395/06/07
83374تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2004,500,000150,000,0001395/06/07
83353تهراننیاوران مغازهرهن و اجاره9513,000,00070,000,0001395/06/07
83186تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره30020,000,000250,000,0001395/06/04
83185تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00060,000,0001395/06/04
83184تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/06/04
79498تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,600,000,0001395/06/04
83131تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره16710,000,000100,000,0001395/06/03
83129تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000160,000,0001395/06/03
83128تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2127,000,00050,000,0001395/06/03
83126تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1805,000,000100,000,0001395/06/03
83125تهرانپور ابتهاجاداریرهن و اجاره120کارشناسیکارشناسی1395/06/03
82989تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره21511,500,00050,000,0001395/06/02
82988تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1062,600,00020,000,0001395/06/02
82986تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2706,000,000300,000,0001395/06/02
82984تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1062,600,00020,000,0001395/06/02
82982تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,500,00050,000,0001395/06/02
82964تهراننیاورانآپارتمانرهن103150,000,0001395/06/02
82844تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/06/01
82842تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره954,000,00020,000,0001395/06/01
82840تهرانمنظیریهآپارتمانرهن و اجاره2005,000,000100,000,0001395/06/01
82373تهراننیاورانآپارتمانفروش19510,000,0001,950,000,0001395/05/27
82368تهرانجمشیدیهمستغلاتفروش861,300,000,0001395/05/27
Page top