جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84706تهراننیاوراناداریرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/06/18
84581تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000100,000,0001395/06/17
84580تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره200کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84494تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره27010,000,000100,000,0001395/06/16
84496تهراننیاورانآپارتمانرهن135165,000,0001395/06/16
84495تهراننیاورانآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/16
84360تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره18050,000,000500,000,0001395/06/16
84286تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2508,000,00080,000,0001395/06/15
84164تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره1505,000,000200,000,0001395/06/14
84163تهراننیاورانآپارتمانرهن144600,000,0001395/06/14
80418تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره28070,000,000500,000,0001395/06/14
83959تهراننیاورانآپارتمانفروش15815,200,0002,401,600,0001395/06/13
83958تهراننیاورانآپارتمانفروش1948,000,0001,552,000,0001395/06/13
83960تهراننیاورانآپارتمانفروش1247,500,000930,000,0001395/06/13
83887تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2706,000,000300,000,0001395/06/11
83886تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره1252,500,00060,000,0001395/06/11
83888تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره712,500,00050,000,0001395/06/11
83760تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره30020,000,000250,000,0001395/06/10
83763تهراننیاورانآپارتمانرهن4101,600,000,0001395/06/10
83767تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00060,000,0001395/06/10
83759تهراننیاورانآپارتمانرهن90100,000,0001395/06/10
83756تهراننیاورانآپارتمانرهن197430,000,0001395/06/10
83588تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره25080,000,00080,000,0001395/06/09
83586تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره1908,000,000100,000,0001395/06/09
83584تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره1157,000,000150,000,0001395/06/09
83376تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره712,500,00050,000,0001395/06/07
83374تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2004,500,000150,000,0001395/06/07
83353تهراننیاوران مغازهرهن و اجاره9513,000,00070,000,0001395/06/07
83186تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره30020,000,000250,000,0001395/06/04
83185تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,500,00060,000,0001395/06/04
Page top