جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
89250تهرانجمال آبادآپارتمانرهن156400,000,0001395/08/11
89249تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره962,000,000130,000,0001395/08/11
89130تهراننیاورانآپارتمانفروش719,000,000639,000,0001395/08/11
89129تهراننیاورانآپارتمانفروش2259,000,0002,025,000,0001395/08/11
89113تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره601,000,00060,000,0001395/08/10
89114تهراننیاورانآپارتمانرهن135180,000,0001395/08/10
88960تهراننیاوران آپارتمانرهن و اجاره1908,000,000100,000,0001395/08/09
88962تهراننیاورانآپارتمانرهن200400,000,0001395/08/09
88961تهراننیاوراناداریرهن و اجاره673,000,00025,000,0001395/08/09
88959تهراننیاورانآپارتمانرهن175430,000,0001395/08/09
80418تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره28070,000,000500,000,0001395/08/09
88736تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره863,000,00030,000,0001395/08/06
88737تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره19012,000,000100,000,0001395/08/06
88073تهرانمنظریهآپارتمانرهن و اجاره2062,000,000100,000,0001395/08/06
88677تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره24812,000,000200,000,0001395/08/05
88678تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره851,000,000100,000,0001395/08/05
88676تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره27513,000,000200,000,0001395/08/05
88675تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره808,000,000100,000,0001395/08/05
88555تهراننیاورانآپارتمانفروش27517,000,0001395/08/05
88554تهراننیاورانآپارتمانفروش14213,500,0001,917,000,0001395/08/05
88509تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره863,000,00030,000,0001395/08/04
88508تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره115700,000150,000,0001395/08/04
88506تهرانجمارانمستغلاترهن و اجاره1503,000,000100,000,0001395/08/04
88507تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره88900,00070,000,0001395/08/04
88350تهراننیاوراناداریرهن و اجاره19012,000,000100,000,0001395/08/03
88351تهرانپورابتهاجآپارتمانرهن و اجاره1646,200,000185,000,0001395/08/03
88193تهراننیاورانآپارتمانفروش18013,500,0002,430,000,0001395/08/03
88192تهراننیاورانآپارتمانفروش34020,000,0006,800,000,0001395/08/03
88191تهراننیاورانآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001395/08/03
88190تهراننیاورانآپارتمانفروش7010,000,000700,000,0001395/08/03
Page top