جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85719تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1306,000,000100,000,0001395/07/01
85718تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/07/01
83765تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2107,000,000100,000,0001395/07/01
85602تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000130,000,0001395/07/01
85603تهراننیاورانآپارتمانرهن85120,000,0001395/07/01
85526تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1023,000,00080,000,0001395/06/29
85525تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن200560,000,0001395/06/29
85524تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1303,500,000100,000,0001395/06/29
85523تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1305,000,000150,000,0001395/06/29
85522تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1055,000,000100,000,0001395/06/29
85423تهرانمنظریهآپارتمانرهن230600,000,0001395/06/28
85323تهراننیاورانآپارتمانفروش14212,500,0001,775,000,0001395/06/28
85322تهراننیاورانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001395/06/28
85321تهراننیاورانآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001395/06/28
85320تهراننیاورانآپارتمانفروش1248,600,0001,066,400,0001395/06/28
85277تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001395/06/27
85238تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1604,000,000150,000,0001395/06/25
85237تهراننیاورانآپارتمانرهن271900,000,0001395/06/25
85240تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/06/25
85155تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1607,000,00070,000,0001395/06/24
85154تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1203,300,000100,000,0001395/06/24
85035تهراننیاورانآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001395/06/24
85034تهراننیاورانآپارتمانفروش16211,000,000178,200,0001395/06/24
85033تهراننیاورانآپارتمانفروش19411,000,0002,134,000,0001395/06/24
84900تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره115700,000150,000,0001395/06/21
84899تهراننیاورانآپارتمانرهن270800,000,0001395/06/21
84897تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره2001,100,000200,000,0001395/06/21
84816تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1466,000,00070,000,0001395/06/20
84705تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره25510,000,000100,000,0001395/06/18
84707تهراننیاوراناداریرهن و اجاره824,300,00035,000,0001395/06/18
Page top