جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
15943تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش1236,400,000787,200,0001393/06/11
15839تهرانجمشیدیه آپارتمانفروش919,000,000819,000,0001393/06/10
15832تهراننیاورانآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393/06/10
15831تهراننیاوراناداریفروش17010,000,0001,700,000,0001393/06/10
15505تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش18517,500,0003,237,500,0001393/06/06
15476تهراننیاوران آپارتمانفروش27024,000,0006,480,000,0001393/06/05
15451تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش18517,500,0003,237,500,0001393/06/04
14922تهراننیاوران - خیابان سعدآبادزمینفروش2004,000,000800,000,0001393/03/03
14297تهرانخیابان نیاورانآپارتمانفروش708,500,000595,000,0001392/08/26
13599تهرانخیابان نیاورانآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001391/12/09
13062تهراننياوران - خیابان مژدهآپارتمانفروش1254,500,000562,000,0001391/07/13
Page top