جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87786تهرانجماران اداریرهن و اجاره1125,500,00050,000,0001395/07/27
87643تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1605,000,00050,000,0001395/07/26
87642تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره751,500,00020,000,0001395/07/26
87462تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1875,000,00050,000,0001395/07/25
87464تهراننیاوراناداریرهن100200,000,0001395/07/25
87463تهراننیاورانمستغلاترهن و اجاره60030,000,000200,000,0001395/07/25
87361تهراننیاورانآپارتمانفروش21712,500,0002,712,500,0001395/07/25
87360تهراننیاورانآپارتمانفروش788,000,000624,000,0001395/07/25
87362تهرانمنظریهآپارتمانفروش60030,000,0001395/07/25
87245تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1705,800,00010,000,0001395/07/19
87244تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/19
87173تهراننیاورانآپارتمانرهن120270,000,0001395/07/18
87172تهرانکاشانکآپارتمانرهن و اجاره983,000,00020,000,0001395/07/18
86943تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره751,700,00030,000,0001395/07/15
86941تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1103,800,00080,000,0001395/07/15
86942تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره278,000,00080,000,0001395/07/15
86940تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره3215,000,000100,000,0001395/07/15
86880تهرانجمشیدیهآپارتمانرهن و اجاره1404,500,00050,000,0001395/07/15
86855تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1155,500,00010,000,0001395/07/14
86854تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره701,650,00085,000,0001395/07/14
86744تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,000,000100,000,0001395/07/14
86738تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره12010,000,000100,000,0001395/07/13
86745تهراننیاورانآپارتمانرهن200400,000,0001395/07/13
86742تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1083,000,00070,000,0001395/07/13
86741تهراننیاورانمغازهرهن و اجاره508,000,000100,000,0001395/07/13
86740تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1243,000,00050,000,0001395/07/13
86739تهراننیاورانآپارتمانرهن و اجاره1003,700,00040,000,0001395/07/13
86737تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00050,000,0001395/07/13
86620تهراننیاورانآپارتمانرهن265720,000,0001395/07/11
86621تهراننیاورانآپارتمانرهن165420,000,0001395/07/11
Page top