جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
19721تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش22712,000,0002,472,000,0001393/07/05
18902تهراننیاورانآپارتمانفروش20017,500,0003,500,000,0001393/06/30
18903تهراننیاورانآپارتمانفروش36017,500,0006,300,000,0001393/06/30
17642تهراننیاوران آپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001393/06/23
17643تهراننیاوران مغازهفروش326,500,0002,080,000,0001393/06/23
17644تهراننیاوران آپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001393/06/23
17645تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش1258,200,0001,025,000,0001393/06/23
17360تهراننیاوران مغازهفروش3025,000,000500,000,0001393/06/21
17361تهراننیاوران آپارتمانفروش1266,500,000819,000,0001393/06/21
17387تهراننیاوران آپارتمانفروش35010,000,0003,500,000,0001393/06/21
17388تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش12811,500,0001,472,000,0001393/06/21
17389تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001393/06/21
17390تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001393/06/21
17411تهرانفرشته آپارتمانفروش35015,000,0005,250,000,0001393/06/21
17239تهراننیاوران آپارتمانفروش908,800,000800,000,0001393/06/19
17024تهراننیاوران - مژده کلنگیمعاوضه305کارشناسیکارشناسی1393/06/18
16494تهراننیاورانکلنگیفروش25027,000,0006,750,000,0001393/06/15
16493تهراننیاورانآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001393/06/15
16491تهراننیاورانآپارتمانفروش15513,000,0002,015,000,0001393/06/15
15943تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش1236,400,000787,200,0001393/06/11
15839تهرانجمشیدیه آپارتمانفروش919,000,000819,000,0001393/06/10
15832تهراننیاورانآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001393/06/10
15831تهراننیاوراناداریفروش17010,000,0001,700,000,0001393/06/10
15505تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش18517,500,0003,237,500,0001393/06/06
15476تهراننیاوران آپارتمانفروش27024,000,0006,480,000,0001393/06/05
15451تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش18517,500,0003,237,500,0001393/06/04
14922تهراننیاوران - خیابان سعدآبادزمینفروش2004,000,000800,000,0001393/03/03
14297تهرانخیابان نیاورانآپارتمانفروش708,500,000595,000,0001392/08/26
13599تهرانخیابان نیاورانآپارتمانفروش807,000,000560,000,0001391/12/09
13062تهراننياوران - خیابان مژدهآپارتمانفروش1254,500,000562,000,0001391/07/13
Page top