جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
23405تهراننیاوران آپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001393/08/07
15927تهراننیاورانآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001393/07/30
22246تهراننیاورانآپارتمانفروش24210,000,0002,420,000,0001393/07/27
22247تهراننیاورانآپارتمانفروش26512,000,0003,180,000,0001393/07/27
22248تهراننیاورانآپارتمانفروش4310,500,000450,000,0001393/07/27
22249تهراننیاورانکلنگیفروش30,0005,000,000150,000,000,0001393/07/27
22250تهراننیاورانآپارتمانفروش13015,000,0001,950,000,0001393/07/27
21442تهراننیاورانآپارتمانفروش1466,850,0001,000,000,0001393/07/20
21443تهراننیاورانآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001393/07/20
21444تهراننیاورانآپارتمانفروش829,000,000738,000,0001393/07/20
21445تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش9210,500,000966,000,0001393/07/20
21186تهراننیاورانآپارتمانفروش39230,000,0001393/07/17
21187تهراننیاورانآپارتمانفروش805,625,000450,000,0001393/07/17
21188تهراننیاورانآپارتمانفروش1389,800,0001,352,400,0001393/07/17
21189تهراننیاورانآپارتمانفروش57020,000,0001393/07/17
21200تهراننیاورانآپارتمانفروش48020,000,0001393/07/17
21210تهراننیاورانآپارتمانفروش9511,000,0001,045,000,0001393/07/17
20884تهراننياورانآپارتمانفروش11010,700,0001,177,000,0001393/07/14
20915تهراننياوران _ مژدهاداریفروش689,500,000646,000,0001393/07/14
20926تهراننياوران _ مژدهآپارتمانفروش20013,000,0002,600,000,0001393/07/14
20939تهراننياورانآپارتمانفروش34020,000,0006,800,000,0001393/07/14
20761تهراننیاورانآپارتمانفروش1069,500,0001,007,000,0001393/07/12
19995تهراننیاوران آپارتمانفروش8210,000,000820,000,0001393/07/07
20079تهراننیاوران - کاشانک آپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393/07/07
20081تهراننیاوران آپارتمانفروش805,700,000456,000,0001393/07/07
20082تهراننیاوران آپارتمانفروش21510,500,0002,257,500,0001393/07/07
19678تهرانولنجکآپارتمانفروش14014,000,0001,960,000,0001393/07/05
19717تهرانکاشانکآپارتمانفروش604,500,000270,000,0001393/07/05
19718تهران نیاورانآپارتمانفروش669,000,000594,000,0001393/07/05
19720تهراننیاوران - مژده آپارتمانفروش12712,000,0001,524,000,0001393/07/05
Page top