جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29326تهراننیاورانآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001393/10/04
28911تهراننیاورانآپارتمانفروش997,580,000750,000,0001393/10/01
28932تهراننیاورانآپارتمانفروش9010,500,000945,000,0001393/10/01
28934تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش9510,500,000997,500,0001393/10/01
28956تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش621کارشناسیکارشناسی1393/10/01
28563تهراننیاورانآپارتمانفروش9311,500,0001,069,500,0001393/09/27
28564تهراننیاورانآپارتمانفروش1247,200,000892,800,0001393/09/27
28592تهراننیاورانآپارتمانفروش779,500,000731,500,0001393/09/27
28606تهراننیاورانآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001393/09/27
28036تهراننیاورانآپارتمانفروش548,500,000459,000,0001393/09/23
28045تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش12712,000,0001,524,000,0001393/09/23
28058تهراننیاورانآپارتمانفروش1289,800,0001,254,400,0001393/09/23
28167تهراننیاورانآپارتمانفروش977,000,000679,000,0001393/09/23
28168تهراننیاوران - مژدهاداریفروش11514,500,0001,667,500,0001393/09/23
28207تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001393/09/23
28216تهراننیاورانآپارتمانفروش38020,000,0001393/09/23
27747تهراننیاورانآپارتمانفروش12014,500,0001,740,000,0001393/09/19
27748تهراننیاورانآپارتمانفروش11510,000,0001,150,000,0001393/09/19
27762تهراننیاورانآپارتمانفروش12810,000,0001,280,000,0001393/09/19
26176تهراننیاورانآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001393/09/01
26199تهراننیاورانآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001393/09/01
26205تهراننیاورانآپارتمانفروش11514,500,0001,667,500,0001393/09/01
26228تهراننیاورانآپارتمانفروش2128,500,0001,802,000,0001393/09/01
26299تهراننیاورانآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001393/09/01
24912تهراننیاورانکلنگیفروش10314,000,0001,442,000,0001393/08/21
24913تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001393/08/21
24943تهراننیاورانکلنگیفروش21011,900,0001393/08/21
24966تهراننیاورانآپارتمانفروش1909,000,0001,710,000,0001393/08/21
24359تهراننیاورانکلنگیفروش37130,000,00011,130,000,0001393/08/18
24385تهراننیاورانآپارتمانفروش20012,500,0002,500,000,0001393/08/18
Page top