جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36104تهراننیاورانآپارتمانفروش8515,000,0001,275,000,0001393/12/02
36107تهراننیاورانکلنگیفروش63816,000,00010,208,000,0001393/12/02
35549تهراننیاورانآپارتمانفروش868,500,000731,000,0001393/11/28
35550تهراننیاورانآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/11/28
34950تهراننیاورانزمینفروش1,90015,000,00028,500,000,0001393/11/21
32992تهراننیاورانآپارتمانفروش857,800,000663,000,0001393/11/05
32993تهراننیاورانآپارتمانفروش10312,000,0001,236,000,0001393/11/05
32536تهرانکاشانکآپارتمانفروش624,680,000290,000,0001393/11/01
32587تهراننیاورانآپارتمانفروش909,000,000810,000,0001393/11/01
32010تهراننیاورانآپارتمانفروش13210,000,0001,320,000,0001393/10/25
32004تهراننیاورانآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001393/10/25
31832تهراننیاوراناداریفروش13716,000,0002,192,000,0001393/10/24
31760تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش15020,000,0003,000,000,0001393/10/23
31757تهراننیاورانآپارتمانفروش13713,500,0001,849,500,0001393/10/23
31756تهراننیاورانکلنگیفروش21612,500,0002,700,000,0001393/10/23
30926تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش756,500,000487,500,0001393/10/17
30938تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش9012,100,0001,089,000,0001393/10/17
30952تهراننیاورانآپارتمانفروش668,500,000561,000,0001393/10/17
30781تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1639,000,0001,467,000,0001393/10/16
30832تهراننیاورانآپارتمانفروش8915,000,0001,335,000,0001393/10/16
30868تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش15020,000,0003,000,0001393/10/16
30423تهراننیاورانآپارتمانفروش1859,000,0001,665,000,0001393/10/13
30442تهراننیاورانآپارتمانفروش686,300,000428,400,0001393/10/13
30475تهراننیاورانکلنگیفروش50035,000,00017,500,000,0001393/10/13
29927تهراننیاورانکلنگیفروش138کارشناسیکارشناسی1393/10/09
29931تهراننیاورانمستغلاتفروش3085,620,0001393/10/09
29932تهراننیاورانآپارتمانفروش9317,000,0001,581,000,0001393/10/09
29945تهراننیاورانآپارتمانفروش1308,200,0001,066,000,0001393/10/09
29973تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش12510,000,0001,250,000,0001393/10/09
29822تهراننیاورانمغازهفروش3080,000,0001393/10/08
Page top