جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38956تهراننیاورانآپارتمانفروش1648,600,0001,410,400,0001394/01/23
38958تهراننیاورانآپارتمانفروش4010,750,000430,000,0001394/01/23
38959تهراننیاورانآپارتمانفروش35010,500,0003,675,000,0001394/01/23
38701تهراننیاورانآپارتمانفروش12016,000,0001,920,000,0001394/01/22
38700تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش588,000,000464,000,0001394/01/19
38699تهراننیاورانآپارتمانفروش14514,500,0002,102,500,0001394/01/19
38698تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش9611,000,0001,056,000,0001394/01/19
38564تهراننیاورانآپارتمانفروش11012,000,0001,320,000,0001394/01/18
38569تهراننیاورانآپارتمانفروش12012,000,0001,440,000,0001394/01/18
38326تهراننیاورانآپارتمانفروش145کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38161تهراننیاورانآپارتمانفروش756,466,000485,000,0001393/12/26
38176تهراننیاوران - عمارآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001393/12/26
38162تهراننیاورانآپارتمانفروش13513,000,0001,755,000,0001393/12/26
38170تهراننیاورانآپارتمانفروش1007,500,000750,000,0001393/12/26
38068تهرانکاشانکآپارتمانفروش1229,800,0001,195,600,0001393/12/24
38067تهراننیاورانآپارتمانفروش989,500,000931,000,0001393/12/24
38077تهراننیاورانآپارتمانفروش8816,000,0001,408,000,0001393/12/24
38076تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش9716,000,0001,552,000,0001393/12/24
37902تهرانکاشانکآپارتمانفروش1256,000,000750,000,0001393/12/20
37903تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش11010,700,0001,177,000,0001393/12/20
37679تهراننیاورانآپارتمانفروش508,500,000425,000,0001393/12/17
37685تهرانجمارانکلنگیفروش10012,000,000840,000,0001393/12/17
37686تهراننیاورانآپارتمانفروش2119,800,0002,067,800,0641393/12/17
37690تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001393/12/17
37319تهرانکاشانکآپارتمانفروش958,421,000800,000,0001393/12/13
37320تهراننیاورانآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001393/12/13
36830تهراننیاورانکلنگیفروش23017,000,0003,910,000,0001393/12/09
36833تهراننیاوران - مژدهکلنگیفروش15020,000,0003,000,000,0001393/12/09
36511تهراننیاورانآپارتمانفروش12815,000,0001,920,000,0001393/12/06
36510تهراننیاورانآپارتمانفروش6811,500,000782,000,0001393/12/06
Page top