جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39348تهراننیاورانآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001394/01/26
39350تهراننیاورانکلنگیفروش65018,000,0001394/01/26
39351تهراننیاورانآپارتمانفروش5719,000,0001,083,000,0001394/01/26
39354تهراننیاوران - مژدهاداریفروش75کارشناسیکارشناسی1394/01/26
39355تهرانکاشانکآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001394/01/26
39356تهراننیاورانآپارتمانفروش20615,000,0003,090,000,0001394/01/26
39357تهرانجمارانمغازهفروش1207,000,000,0001394/01/26
39358تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001394/01/26
39359تهرانصادقی قمیآپارتمانفروش278کارشناسیکارشناسی1394/01/26
39360تهراننیاورانآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001394/01/26
39372تهراننیاورانآپارتمانمشارکت778,900,000685,300,0001394/01/26
39381تهراننیاورانآپارتمانفروش14211,000,0001,562,000,0001394/01/26
39385تهراننیاورانآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394/01/26
39188تهراننیاورانآپارتمانفروش20017,000,0003,400,000,0001394/01/25
39199تهراننیاوران - مژدهمغازهفروش1785,000,0001,445,000,0001394/01/25
39200تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001394/01/25
39202تهراننیاورانآپارتمانفروش18012,000,0002,160,000,0001394/01/25
39217تهرانمنظریهآپارتمانفروش607,000,000420,000,0001394/01/25
39219تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش4510,000,000450,000,0001394/01/25
39220تهراننیاوران - پور ابتهاجآپارتمانفروش1577,961,0001,250,000,0001394/01/25
39221تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش22012,500,0002,750,000,0001394/01/25
39227تهراننیاورانآپارتمانفروش9610,000,000960,000,0001394/01/25
39229تهراننیاورانآپارتمانفروش22013,500,0002,970,000,0001394/01/25
39230تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش20013,000,0001394/01/25
39231تهراننیاورانآپارتمانفروش19012,000,0001394/01/25
39027تهراننیاورانمستغلاتفروش51511,500,0005,922,500,0001394/01/24
39040تهرانکاشانکآپارتمانفروش1229,800,0001,195,600,0001394/01/24
39041تهراننیاورانآپارتمانفروش35018,500,0001394/01/24
39046تهراننیاورانآپارتمانفروش1409,000,0001,260,000,0001394/01/24
39047تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش13015,000,0001,950,000,0001394/01/24
Page top