جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
40837تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش60017,500,00010,500,000,0001394/02/14
40311تهراننیاوران - مژدهمستغلاتفروش9,63019,210,000185,000,000,0001394/02/07
40321تهراننیاورانآپارتمانفروش11212,000,0001,344,000,0001394/02/07
40322تهراننیاورانآپارتمانفروش1257,900,000987,500,0001394/02/07
40323تهراننیاوران - نخجوانکلنگیفروش10023,000,0004,600,000,0001394/02/07
39988تهراننیاوران - یاسرکلنگیفروش44018,000,00015,840,000,0001394/02/01
39989تهراننیاوران - یاسرکلنگیفروش42624,000,0005,232,000,0001394/02/01
39997تهراننیاورانآپارتمانفروش51720,000,00010,340,000,0001394/02/01
39998تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش59415,570,0001394/02/01
39748تهراننیاورانمستغلاتفروش60015,000,0001394/01/30
39763تهراننیاورانآپارتمانفروش1709,300,0001,581,000,0001394/01/30
39764تهرانجمارانآپارتمانفروش10310,000,0001,030,000,0001394/01/30
39588تهراننیاورانآپارتمانفروش1038,000,000824,000,0001394/01/29
39627تهراننیاورانآپارتمانفروش14311,500,0001,644,500,0001394/01/29
39633تهراننیاورانآپارتمانفروش1609,000,0001,440,000,0001394/01/29
39477تهراننیاورانآپارتمانفروش1459,000,0001,305,000,0001394/01/27
39478تهراننیاورانآپارتمانفروش125کارشناسیکارشناسی1394/01/27
39479تهراننیاورانآپارتمانفروش17314,000,0001394/01/27
39499تهراننیاورانکلنگیفروش27015,000,0001394/01/27
39500تهراننیاورانآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394/01/27
39332تهراننیاورانآپارتمانفروش7313,000,000949,000,0001394/01/26
39347تهراننیاورانآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394/01/26
39348تهراننیاورانآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001394/01/26
39350تهراننیاورانکلنگیفروش65018,000,0001394/01/26
39351تهراننیاورانآپارتمانفروش5719,000,0001,083,000,0001394/01/26
39354تهراننیاوران - مژدهاداریفروش75کارشناسیکارشناسی1394/01/26
39355تهرانکاشانکآپارتمانفروش19012,000,0002,280,000,0001394/01/26
39356تهراننیاورانآپارتمانفروش20615,000,0003,090,000,0001394/01/26
39357تهرانجمارانمغازهفروش1207,000,000,0001394/01/26
39358تهرانجمشیدیهآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001394/01/26
Page top