جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61228تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-08-28
60095تهراننیاورانآپارتمانفروش13012,000,0001,560,000,0001394-08-19
60086تهراننیاورانآپارتمانفروش18513,000,0002,405,000,0001394-08-19
59774تهراننیاورانآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001394-08-17
59791تهراننیاورانآپارتمانفروش14211,000,0001,562,000,0001394-08-17
19504تهراننیاوران کلنگیفروش1,00042,000,00064,680,000,0001394-08-15
58778تهراننیاورانآپارتمانفروش857,300,000620,500,0001394-08-05
58770تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394-08-05
58503تهراننیاورانآپارتمانفروش28310,500,0002,971,500,0001394-07-30
58224تهرانجمارانآپارتمانفروش708,000,000560,000,0001394-07-28
58225تهراننیاوران - نخجوانآپارتمانفروش1378,500,0001,164,500,0001394-07-28
58245تهراننیاورانآپارتمانفروش1358,500,0001,147,500,0001394-07-28
57625تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش756,000,000450,000,0001394-07-22
57598تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش20311,500,0002,334,500,0001394-07-22
57599تهراننیاورانآپارتمانفروش829,000,000738,000,0001394-07-22
56357تهراننیاورانآپارتمانفروش11813,000,0001,534,000,0001394-07-08
56358تهراننیاورانآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394-07-08
56265تهراننیاورانآپارتمانفروش936,200,000576,600,0001394-07-07
56266تهراننیاورانآپارتمانفروش1409,300,0001,302,000,0001394-07-07
56267تهراننیاورانآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394-07-07
54847تهراننیاوران - عمارآپارتمانفروش1057,200,000756,000,0001394-06-23
54848تهرانجمال آبادآپارتمانفروش19015,000,0002,850,000,0001394-06-23
54424تهراننیاورانآپارتمانفروش18011,000,0001394-06-18
54425تهراننیاورانآپارتمانفروش13910,000,0001,390,000,0001394-06-18
54074تهراننیاورانآپارتمانفروش16012,500,0001394-06-16
54075تهراننیاوران - یاسرآپارتمانفروش30310,500,0003,181,500,0001394-06-16
54076تهراننیاورانآپارتمانفروش14310,000,0001,430,000,0001394-06-16
52634تهراننیاوران - عمارآپارتمانفروش1809,500,0001,140,000,0001394-06-04
52635تهراننیاوران - مژدهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394-06-04
52179تهرانکاشانکآپارتمانفروش14011,000,0001,540,000,0001394-06-01
Page top