جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52147تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش18312,000,0002,196,000,0001394/06/01
50614تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15714,000,0002,198,000,0001394/05/13
50615تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش12515,000,0001,875,000,0001394/05/13
50616تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001394/05/13
48782تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001394/04/29
43952تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001394/03/11
43698تهرانپارک وی آپارتمانفروش21610,500,0002,268,000,0001394/03/07
43745تهرانمحمودیهآپارتمانفروش3320,000,0006,600,000,0001394/03/07
43335تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13710,948,0001,500,000,0001394/03/05
43049تهرانپارک ویمستغلاتفروش2,50014,000,00021,420,000,0001394/03/03
42050تهرانمحمودیهآپارتمانفروش14019,000,0002,660,000,0001394/02/24
42055تهرانمحمودیهآپارتمانفروش24513,500,0003,307,500,0001394/02/24
41326تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش24010,000,0002,400,000,0001394/02/20
41044تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش21011,000,0002,310,000,0001394/02/16
40631تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش8810,000,000880,000,0001394/02/10
40319تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11512,500,0001,437,500,0001394/02/07
40320تهرانمحمودیهآپارتمانفروش21612,500,0002,700,000,0001394/02/07
40017تهرانمحمودیهکلنگیفروش54326,000,0008,736,000,0001394/02/01
40018تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394/02/01
39795تهرانمحمودیهآپارتمانفروش7516,000,0001,200,000,0001394/01/30
39532تهرانولیعصر - پارک ویکلنگیفروش90025,000,00010,300,000,0001394/01/27
39243تهرانمحمودیهآپارتمانفروش12520,000,0002,500,000,0001394/01/25
39274تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001394/01/25
38914تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش9611,000,0001,056,000,0001394/01/23
38915تهرانولیعصر - پارک ویمستغلاتفروش4,70012,800,00060,160,000,0001394/01/23
38977تهرانمحمودیهآپارتمانفروش18311,500,0002,104,500,0001394/01/23
38679تهرانمحمودیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394/01/19
38321تهرانمحمودیهآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001394/01/15
35542تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11515,000,0001,725,000,0001393/11/28
31941تهرانولیعصر - پارک ویآپارتمانفروش13812,500,0001,725,000,0001393/10/25
Page top