جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
88100تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره1857,000,00050,000,0001395/08/02
88072تهرانجمال آبادآپارتمانرهن و اجاره701,650,00085,000,0001395/08/02
86608تهرانمحمودیهاداریرهن و اجاره1701,500,000300,000,0001395/07/11
85433تهرانمحمودیهاداریرهن و اجاره262کارشناسیکارشناسی1395/06/28
85129تهرانمحمودیهآپارتمانرهن و اجاره32016,000,000100,000,0001395/06/24
83538تهرانمحمودیهآپارتمانرهن138360,000,0001395/06/09
72838تهرانمحمودیهآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1395/01/31
72867تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25012,500,0003,125,000,0001395/01/31
72607تهرانمقدس اردبیلیآپارتمانفروش20014,000,0001395/01/29
72608تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13514,500,0001,957,500,0001395/01/29
72611تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11112,500,0001,387,500,0001395/01/29
72487تهرانمحمودیهآپارتمانفروش50020,000,0001395/01/26
71597تهرانمحمودیهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001395/01/17
71608تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15713,500,0002,119,500,0001395/01/17
71421تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13811,000,0001,518,000,0001395/01/15
70636تهرانمحمودیهآپارتمانفروش11011,818,0001,300,000,0001394/12/13
69232تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13518,000,0002,430,000,0001394/11/28
69018تهرانمحمودیهآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394/11/26
67773تهرانمحمودیهمستغلاتفروش115کارشناسیکارشناسی1394/11/12
67308تهرانمحمودیهکلنگیفروش35025,000,00030,250,000,0001394/11/07
66681تهرانمحمودیهآپارتمانفروش1401,650,0002,310,000,0001394/11/01
63286تهرانمحمودیهمستغلاتفروش3,70050,000,000,0001394/09/25
62193تهرانمحمودیهآپارتمانفروش16017,200,0001394/09/10
62200تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15215,000,0002,280,000,0001394/09/10
60862تهرانمحمودیهآپارتمانفروش13013,000,0001,690,000,0001394/08/26
58469تهرانولیعصر - پارک ویمستغلاتفروش54510,091,0005,500,000,0001394/07/30
57610تهرانمحمودیهآپارتمانفروش15012,500,0001,875,000,0001394/07/22
57611تهرانمحمودیهآپارتمانفروش601,500,000110,000,0001394/07/22
54844تهرانمحمودیهآپارتمانفروش16812,000,0002,016,000,0001394/06/23
54064تهرانمحمودیهآپارتمانفروش25016,000,0004,000,000,0001394/06/16
Page top