جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
64235تهرانکاوه شمالیآپارتمانفروش1136,400,000723,200,0001394/10/03
64236تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394/10/03
62515تهرانقیطریهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394/09/16
62535تهرانقیطریهآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001394/09/16
62185تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001394/09/10
62191تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394/09/10
62199تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394/09/10
60689تهرانقیطریهآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394/08/25
60098تهرانقیطریهآپارتمانفروش1838,300,0001,518,900,0001394/08/19
59768تهرانقیطریهآپارتمانفروش1408,300,0001,162,000,0001394/08/17
59793تهرانقیطریهآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394/08/17
59464تهرانقیطریهآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394/08/13
59475تهرانقیطریهآپارتمانفروش22012,500,0001394/08/13
59225تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش56012,000,0006,720,000,0001394/08/11
59235تهراندستور شمالیآپارتمانفروش21611,000,0002,376,000,0001394/08/11
57248تهرانقیطریهآپارتمانفروش11110,200,0001,132,200,0001394/07/19
56935تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394/07/14
56936تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394/07/14
56937تهرانقیطریهآپارتمانفروش497,142,857350,000,0001394/07/14
56938تهرانقیطریهآپارتمانفروش9210,326,000950,000,0001394/07/14
56262تهرانقیطریه - روشناییآپارتمانفروش1409,800,0001394/07/07
53724تهرانقیطریهکلنگیفروش1,50020,000,00030,000,000,0001394/06/26
54811تهرانقیطریهآپارتمانفروش15510,500,0001,627,500,0001394/06/22
54812تهرانقیطریهآپارتمانفروش1681,250,000,0001394/06/22
54411تهرانقیطریهمستغلاتفروش35280,000,0001394/06/18
54417تهرانقیطریهآپارتمانفروش25011,000,0002,750,000,0001394/06/18
54418تهرانقیطریهآپارتمانفروش746,500,000481,000,0001394/06/18
53166تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش22015,000,0003,300,000,0001394/06/09
53179تهرانقیطریهآپارتمانفروش1378,759,1241,200,000,0001394/06/09
53180تهرانقیطریه - حکمتآپارتمانفروش1677,500,0001,252,500,0001394/06/09
Page top