جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
69093تهرانقیطریهمستغلاتفروش210کارشناسیکارشناسی1394/11/27
69099تهرانقیطریهآپارتمانفروش937,700,000716,100,0001394/11/27
69106تهرانقیطریهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001394/11/27
68874تهرانقیطریهآپارتمانفروش21010,500,0002,205,000,0001394/11/25
68728تهرانقیطریهمغازهفروش14180,000,0001394/11/24
68480تهرانقیطریهآپارتمانفروش868,500,000731,000,0001394/11/20
68228تهرانقیطریهآپارتمانمعاوضه1358,890,0001,200,000,0001394/11/18
68042تهرانقیطریهآپارتمانفروش15710,800,0001,695,600,0001394/11/15
68052تهرانقیطریهآپارتمانفروش1618,000,0001,288,000,0001394/11/15
67778تهرانقیطریه - حکمتآپارتمانفروش1286,200,000793,600,0001394/11/12
67315تهرانقیطریهآپارتمانفروش1437,500,0001,072,500,0001394/11/07
67042تهرانقیطریهآپارتمانفروش1367,500,0001,020,000,0001394/11/05
66432تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش33245,000,0001394/11/04
66688تهرانقیطریهآپارتمانفروش18011,000,0001,980,000,0001394/11/01
66360تهرانقیطریهآپارتمانفروش5010,500,000525,000,0001394/10/26
66361تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش957,500,000712,500,0001394/10/26
66372تهرانقیطریهآپارتمانفروش707,428,571520,000,0001394/10/26
65841تهرانقیطریهآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394/10/21
65865تهرانقیطریهآپارتمانفروش1406,428,000900,000,0001394/10/21
65875تهرانقیطریهآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394/10/21
65550تهرانقیطریهآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394/10/16
65376تهرانقیطریهآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001394/10/15
64880تهرانقیطریهآپارتمانفروش948,300,000780,200,0001394/10/10
64235تهرانکاوه شمالیآپارتمانفروش1136,400,000723,200,0001394/10/03
64236تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394/10/03
62515تهرانقیطریهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394/09/16
62535تهرانقیطریهآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001394/09/16
62185تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001394/09/10
62191تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394/09/10
62199تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394/09/10
Page top