جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
72605تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش18512,000,0001395/01/29
72612تهرانقیطریهکلنگیفروش40515,000,0001395/01/29
72480تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش8511,500,000977,500,0001395/01/26
72481تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,0001395/01/26
72482تهرانقیطریهآپارتمانفروش9510,000,0001395/01/26
72195تهرانقیطریهآپارتمانفروش1248,500,0001,054,000,0001395/01/24
72207تهرانقیطریهآپارتمانفروش160کارشناسیکارشناسی1395/01/24
72217تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001395/01/24
71910تهرانقیطریه آپارتمانپیش فروش15010,500,0001,575,000,0001395/01/22
71920تهرانقیطریهآپارتمانفروش1501,000,0001,500,000,0001395/01/22
71927تهرانبلوار کاوهکلنگیفروش56012,000,0001395/01/22
71575تهرانبلوار کاوه آپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001395/01/17
71459تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/01/16
71480تهرانقیطریهآپارتمانفروش1826,500,0001,183,000,0001395/01/16
71495تهرانپل رومیآپارتمانفروش1908,000,0001,520,000,0001395/01/16
71507تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001395/01/16
71513تهرانقیطریهآپارتمانفروش957,685,000730,000,0001395/01/16
71292تهرانبلوار صبا آپارتمانفروش1487,800,0001,155,000,0001395/01/14
71210تهرانقیطریهآپارتمانفروش15511,000,0001,705,000,0001394/12/24
71211تهرانقیطریهکلنگیفروش50020,000,00010,500,000,0001394/12/24
71119تهرانبلور کاوهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001394/12/22
70940تهرانقیطریهآپارتمانفروش165کارشناسیکارشناسی1394/12/18
70950تهرانقیطریهآپارتمانفروش1509,500,0001,425,000,0001394/12/18
70941تهرانقیطریهآپارتمانفروش1209,000,0001,080,000,0001394/12/18
70780تهرانقیطریهآپارتمانفروش2048,000,0001,632,000,0001394/12/16
70778تهرانقیطریهآپارتمانفروش1046,057,000630,000,0001394/12/16
70785تهرانقیطریهآپارتمانفروش707,142,857500,000,0001394/12/16
70786تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,500,0001,470,000,0001394/12/16
70297تهرانقیطریهکلنگیفروش20020,000,0001394/12/10
70304تهرانقیطریهکلنگیفروش33018,000,0001394/12/10
Page top