جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
80005تهرانقیطریهآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001395/05/05
79777تهرانقیطریهآپارتمانفروش16310,500,0001,711,500,0001395/05/03
79374تهرانقیطریهآپارتمانفروش16310,500,0001,711,500,0001395/04/29
79368تهرانقیطریهآپارتمانفروش1688,200,0001,337,600,0001395/04/29
79358تهرانقیطریهآپارتمانفروش1467,000,0001,022,000,0001395/04/29
79354تهرانقیطریهآپارتمانفروش1708,900,0001,513,000,0001395/04/29
78640تهرانقیطریهکلنگیفروش20025,000,0008,150,000,0001395/04/23
78634تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,52023,000,00035,000,000,0001395/04/23
78629تهرانقیطریهآپارتمانفروش15110,300,0001,555,300,0001395/04/23
78387تهرانقیطریهکلنگیفروش1,40040,000,00029,800,000,0001395/04/21
78373تهرانقیطریهآپارتمانفروش1308,462,0001,100,000,0001395/04/21
76579تهرانقیطریه آپارتمانفروش33220,000,0001395/03/30
76363تهرانقیطریهآپارتمانفروش1704,000,000100,000,0001395/03/24
75649تهرانقیطریهآپارتمانفروش5811,000,000638,000,0001395/03/16
74268تهرانبلوار صباآپارتمانپیش فروش1009,300,000930,000,0001395/02/14
74274تهرانقیطریهآپارتمانفروش706,215,000435,000,0001395/02/14
74288تهرانقیطریهآپارتمانفروش1317,200,000943,200,0001395/02/14
74138تهرانقیطریهآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1395/02/13
73993تهرانقیطریهآپارتمانفروش1,22810,000,0001,280,000,0001395/02/12
74000تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش21010,000,0002,100,000,0001395/02/12
74002تهرانقیطریهمستغلاتفروش7208,500,0006,120,000,0001395/02/12
73544تهرانقیطریهآپارتمانفروش1567,500,0001,170,000,0001395/02/07
73555تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش19010,525,0002,000,000,0001395/02/07
73267تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001395/02/05
73274تهرانقیطریه آپارتمانفروش1315,500,000720,500,0001395/02/05
73003تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1188,200,000967,600,0001395/02/01
73029تهرانبلوار کاوه کلنگیفروش82514,000,00011,550,000,0001395/02/01
72869تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001395/01/31
72874تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001395/01/31
72876تهرانقیطریهکلنگیفروش65015,000,0001395/01/31
Page top