جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
83478تهرانکاوه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1071,000,000150,000,0001395/06/09
83294تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/06/07
83102تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره953,000,00070,000,0001395/06/03
83100تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1184,000,00050,000,0001395/06/03
83031تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395/06/03
83026تهرانقیطریهآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/06/03
83021تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001395/06/03
82985تهرانقیطریهآپارتمانرهن160250,000,0001395/06/02
82974تهرانفیطریهآپارتمانرهن و اجاره1071,000,000150,000,0001395/06/02
82954تهرانبلوار کاوه آپارتمانرهن181260,000,0001395/06/02
82823تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1074,500,00060,000,0001395/06/01
82822تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1756,000,00050,000,0001395/06/01
82821تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1503,200,00060,000,0001395/06/01
82820تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1304,300,00083,000,0001395/06/01
82794تهرانشریعتی - صدرآپارتمانرهن و اجاره1404,000,00050,000,0001395/06/01
82370تهرانقیطریهآپارتمانفروش1478,500,0001,249,500,0001395/05/27
82358تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395/05/27
82029تهرانقیطریهآپارتمانفروش755,333,000400,000,0001395/05/25
82023تهرانقیطریهآپارتمانفروش1079,700,0001,037,900,0001395/05/25
81781تهرانقیطریهآپارتمانفروش987,600,000744,800,0001395/05/21
81710تهرانقیطریهمستغلاتفروش75کارشناسیکارشناسی1395/05/21
81709تهرانقیطریهآپارتمانفروش987,600,000744,800,0001395/05/21
81156تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره58025,000,000100,000,0001395/05/17
81048تهرانقیطریهآپارتمانفروش20512,700,0002,603,500,0001395/05/17
80652تهرانقیطریهآپارتمانفروش1808,500,0001,530,000,0001395/05/13
80643تهرانقیطریهآپارتمانفروش10011,500,0001,150,000,0001395/05/13
80619تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001395/05/13
80005تهرانقیطریهآپارتمانفروش1117,000,000777,000,0001395/05/05
79777تهرانقیطریهآپارتمانفروش16310,500,0001,711,500,0001395/05/03
79374تهرانقیطریهآپارتمانفروش16310,500,0001,711,500,0001395/04/29
Page top