املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قیطریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87651تهرانقیطریه آپارتمانفروش987,600,000744,800,0001395/07/27
87652تهراناندرزگوکلنگیفروش6515,600,0001,200,000,0001395/07/27
87653تهرانقیطریه مستغلاتفروش1,7009,000,00015,300,000,0001395/07/27
87609تهرانچیذرآپارتمانرهن2951,200,000,0001395/07/26
87608تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره923,800,00060,000,0001395/07/26
87438تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره114700,000200,000,0001395/07/25
87321تهرانقیطریهآپارتمانفروش727,000,000504,000,0001395/07/25
87243تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره70900,00090,000,0001395/07/19
87242تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره741,800,00020,000,0001395/07/19
87148تهرانفیطریهآپارتمانرهن و اجاره601,000,00040,000,0001395/07/18
86938تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1051,000,000150,000,0001395/07/15
86936تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1506,000,00060,000,0001395/07/15
86937تهرانتواضعیاداریرهن و اجاره1704,500,000100,000,0001395/07/15
86935تهرانمیدان نداآپارتمانرهن و اجاره904,000,00050,000,0001395/07/15
86934تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره70900,00090,000,0001395/07/15
86933تهرانقیطریهاداریرهن100170,000,0001395/07/15
86898تهرانچیذرمغازهرهن50کارشناسی1395/07/15
86817تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1704,000,000100,000,0001395/07/14
86816تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1003,000,00040,000,0001395/07/14
86713تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره2003,500,000200,000,0001395/07/13
86587تهرانقطیریهاداریرهن و اجاره1355,000,00080,000,0001395/07/11
86586تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره7020,000,000200,000,0001395/07/11
86585تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1506,000,000100,000,0001395/07/11
86457تهرانقیطریهآپارتمانفروش1289,000,000115,200,0001395/07/11
86456تهرانقیطریهآپارتمانفروش1139,000,0001,017,000,0001395/07/11
86272تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره803,200,00040,000,0001395/07/06
86273تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/07/06
86275تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1634,000,000100,000,0001395/07/06
86276تهرانبهرام جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1455,000,00060,000,0001395/07/06
86274تهرانکاوه شمالیآپارتمانرهن و اجاره2103,700,000200,000,0001395/07/06
Page top