جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84682تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره953,000,00040,000,0001395/06/18
84591تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1503,000,000100,000,0001395/06/17
84508تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00050,000,0001395/06/16
84509تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن140280,000,0001395/06/16
84321تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1636,000,00080,000,0001395/06/15
84320تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1181,500,000150,000,0001395/06/15
84318تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره851,600,00060,000,0001395/06/15
84319تهرانقیطریهآپارتمانرهن195390,000,0001395/06/15
84143تهرانپارک قیطریهآپارتمانرهن114180,000,0001395/06/14
84142تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00040,000,0001395/06/14
84141تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1132,750,000100,000,0001395/06/14
84140تهرانبلوار صباآپارتمانرهن101190,000,0001395/06/14
84028تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره68کارشناسیکارشناسی1395/06/13
83927تهرانقیطریهآپارتمانفروش1138,500,000960,500,0001395/06/13
83926تهرانقیطریهآپارتمانفروش1189,800,0001,156,400,0001395/06/13
83925تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش115کارشناسیکارشناسی1395/06/13
83871تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانرهن و اجاره904,000,00040,000,0001395/06/11
83870تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/06/11
83869تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانرهن و اجاره1083,000,00030,000,0001395/06/11
83868تهرانقیطریه - حکمتآپارتمانرهن و اجاره1323,400,00050,000,0001395/06/11
83769تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره784,000,000100,000,0001395/06/10
83526تهراندستور شمالیاداریرهن و اجاره1103,000,00030,000,0001395/06/09
83525تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1181,500,000150,000,0001395/06/09
83478تهرانکاوه شمالیآپارتمانرهن و اجاره1071,000,000150,000,0001395/06/09
83294تهرانبلوار کاوهآپارتمانرهن و اجاره702,500,00050,000,0001395/06/07
83102تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره953,000,00070,000,0001395/06/03
83100تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1184,000,00050,000,0001395/06/03
83031تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001395/06/03
83026تهرانقیطریهآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001395/06/03
83021تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001395/06/03
Page top