جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85922تهرانقیطریهآپارتمانرهن94220,000,0001395/07/04
85404تهرانپارک قیطریهآپارتمانرهن و اجاره1003,800,00010,000,0001395/07/03
85739تهرانقیطریهآپارتمانفروش1409,650,0001,351,000,0001395/07/03
85738تهرانقیطریهآپارتمانفروش1837,000,0001,281,000,0001395/07/03
85737تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001395/07/03
85740تهرانقلندری شمالیآپارتمانمعاوضه1358,500,0001,147,500,0001395/07/03
85713تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00030,000,0001395/07/01
85634تهرانقیطریهاداریرهن240500,000,0001395/07/01
85623تهرانقیطریهاداریرهن117210,000,0001395/07/01
85514تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000130,000,0001395/06/29
85508تهرانچیذریآپارتمانرهن و اجاره1274,000,000100,000,0001395/06/29
85507تهرانحکمتآپارتمانرهن و اجاره953,000,00050,000,0001395/06/29
85504تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره89050,000,000150,000,0001395/06/29
85503تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00030,000,0001395/06/29
85502تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1703,000,000100,000,0001395/06/29
85501تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره804,000,000100,000,0001395/06/29
85403تهرانحکمت غربیآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/06/28
85402تهرانفیطریهمستغلاترهن و اجاره90047,000,000150,000,0001395/06/28
85297تهرانقیطریهآپارتمانفروش13311,280,0001,500,000,0001395/06/28
85298تهرانکاوه شمالیآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001395/06/28
85296تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش8010,500,000840,000,0001395/06/28
75187تهرانقیطریهاداریفروش142کارشناسیکارشناسی1395/06/26
85211تهرانحکمتآپارتمانرهن و اجاره1323,000,00030,000,0001395/06/25
85117تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1504,500,000100,000,0001395/06/24
85118تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره903,500,00050,000,0001395/06/24
84990تهرانقیطریهآپارتمانفروش1208,000,000960,000,0001395/06/24
84989تهرانقیطریهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001395/06/24
84916تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانرهن و اجاره1303,000,00030,000,0001395/06/23
84915تهرانقیطریهآپارتمانرهن125190,000,0001395/06/23
84798تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره2239,000,000100,000,0001395/06/20
Page top