جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86272تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره803,200,00040,000,0001395/07/06
86273تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره15120,000,0001,600,000,0001395/07/06
86275تهرانقیطریهاداریرهن و اجاره1634,000,000100,000,0001395/07/06
86276تهرانبهرام جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1455,000,00060,000,0001395/07/06
86274تهرانکاوه شمالیآپارتمانرهن و اجاره2103,700,000200,000,0001395/07/06
86271تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1005,200,00010,000,0001395/07/06
86270تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1326,800,00020,000,0001395/07/06
86087تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره75700,00080,000,0001395/07/05
82696تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره60025,000,000100,000,0001395/07/05
85976تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره11025,000,000200,000,0001395/07/04
85974تهرانقیطریهمغازهرهن و اجاره2510,000,000200,000,0001395/07/04
85922تهرانقیطریهآپارتمانرهن94220,000,0001395/07/04
85404تهرانپارک قیطریهآپارتمانرهن و اجاره1003,800,00010,000,0001395/07/03
85739تهرانقیطریهآپارتمانفروش1409,650,0001,351,000,0001395/07/03
85738تهرانقیطریهآپارتمانفروش1837,000,0001,281,000,0001395/07/03
85737تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,800,000748,800,0001395/07/03
85740تهرانقلندری شمالیآپارتمانمعاوضه1358,500,0001,147,500,0001395/07/03
85713تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1805,000,00030,000,0001395/07/01
85634تهرانقیطریهاداریرهن240500,000,0001395/07/01
85623تهرانقیطریهاداریرهن117210,000,0001395/07/01
85514تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1203,000,000130,000,0001395/06/29
85508تهرانچیذریآپارتمانرهن و اجاره1274,000,000100,000,0001395/06/29
85507تهرانحکمتآپارتمانرهن و اجاره953,000,00050,000,0001395/06/29
85504تهرانقیطریهمستغلاترهن و اجاره89050,000,000150,000,0001395/06/29
85503تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1053,000,00030,000,0001395/06/29
85502تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1703,000,000100,000,0001395/06/29
85501تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره804,000,000100,000,0001395/06/29
85403تهرانحکمت غربیآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000100,000,0001395/06/28
85402تهرانفیطریهمستغلاترهن و اجاره90047,000,000150,000,0001395/06/28
85297تهرانقیطریهآپارتمانفروش13311,280,0001,500,000,0001395/06/28
Page top