جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
91045تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره542,200,00020,000,0001395/08/27
90959تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1903,000,00060,000,0001395/08/26
90887تهرانقیطریهآپارتمانفروش1007,900,000790,000,0001395/08/26
90888تهرانقیطریهآپارتمانفروش14410,000,0001,440,000,0001395/08/26
90889تهرانقیطریهآپارتمانفروش1826,500,0001,183,000,0001395/08/26
90890تهرانقیطریهکلنگیفروش40020,000,00010,500,000,0001395/08/26
90279تهرانقیطریهآپارتمانرهن و اجاره1355,500,00070,000,0001395/08/25
90843تهرانبلوار صبااداریرهن و اجاره1204,000,00050,000,0001395/08/25
90669تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره1205,000,00050,000,0001395/08/24
90543تهرانقیطریهآپارتمانفروش1156,956,000800,000,0001395/08/24
90494تهرانقیطریه اداریرهن و اجاره1636,000,00080,000,0001395/08/23
90493تهرانبهار جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1156,500,0006,000,0001395/08/23
90492تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره1163,000,00080,000,0001395/08/23
90491تهرانقیطریهآپارتماناجاره1504,500,0001395/08/23
90489تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره2003,000,000100,000,0001395/08/23
90476تهرانشریعتی - صدر اداریرهن و اجاره12915,500,000100,000,0001395/08/23
90421تهرانمیدان چیذراداریرهن120200,000,0001395/08/23
90278تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره2755,500,000170,000,0001395/08/22
90001تهرانمیدان نداآپارتمانرهن و اجاره903,500,00050,000,0001395/08/19
90002تهرانبلوار کاوه آپارتمانرهن و اجاره1704,000,000200,000,0001395/08/19
90003تهرانمیدان کتابیآپارتمانرهن و اجاره1102,700,00050,000,0001395/08/19
90004تهرانشهید تواضعیآپارتمانرهن و اجاره1135,000,000100,000,0001395/08/19
90000تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره1758,000,000100,000,0001395/08/19
89905تهرانقیطریهآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001395/08/19
89906تهرانقیطریهمستغلاتفروش1407,000,000644,000,0001395/08/19
89907تهرانقیطریهآپارتمانفروش19011,000,0001395/08/19
89623تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره1604,500,000150,000,0001395/08/16
89622تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره1355,500,00070,000,0001395/08/16
89509تهرانقیطریه آپارتمانرهن و اجاره1684,200,00050,000,0001395/08/13
89510تهرانقیطریه مغازهرهن و اجاره505,000,000130,000,0001395/08/13
Page top