جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21133تهرانقیطریهآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001393/07/17
21142تهرانقیطریهآپارتمانفروش1657,000,0001,155,000,0001393/07/17
21144تهرانقیطریهآپارتمانفروش17511,500,0002,012,500,0001393/07/17
21145تهرانقیطریه شمالیآپارتمانفروش1137,300,000824,900,0001393/07/17
21148تهرانقیطریهاداریفروش7011,000,000770,000,0001393/07/17
21157تهرانقیطریهآپارتمانفروش1729,500,0001,634,000,0001393/07/17
20913تهرانقيطريهآپارتمانفروش16810,700,0001,797,600,0001393/07/14
20937تهرانقيطريهآپارتمانفروش859,420,000800,000,0001393/07/14
20047تهرانقیطریهآپارتمانفروش2789,000,0002,502,000,0001393/07/07
20049تهرانقیطریهآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001393/07/07
20051تهرانقیطریهآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001393/07/07
18876تهرانقیطریهآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001393/06/30
18877تهرانقیطریهآپارتمانفروش1687,500,0001,260,000,0001393/06/30
18878تهرانقیطریهآپارتمانفروش1087,700,000831,600,0001393/06/30
18879تهرانقیطریهاداریفروش467,000,000322,000,0001393/06/30
18369تهرانقیطریه شمالیآپارتمانفروش1269,000,0001,134,000,0001393/06/26
18370تهرانقیطریهآپارتمانفروش655,600,000364,000,0001393/06/26
17749تهرانقیطریهکلنگیفروش45018,500,0008,325,000,0001393/06/23
17611تهرانقیطریهآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001393/06/22
17612تهرانقیطریهآپارتمانفروش1859,800,0001,813,000,0001393/06/22
17613تهرانقیطریهآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001393/06/22
17629تهرانشریعتی - صدرمغازهفروش39280,000,00031,360,000,0001393/06/22
17419تهرانقیطریهآپارتمانفروش258,800,000220,000,0001393/06/21
17426تهرانقیطریهاداریفروش38250,000,0001393/06/21
16523تهرانبلوار کاوه آپارتمانفروش1709,500,0001,615,000,0001393/06/15
16520تهرانقیطریهآپارتمانفروش1508,500,0001,275,000,0001393/06/15
15793تهرانقیطریه آپارتمانفروش866,500,000559,000,0001393/06/10
14822تهرانقیطریه - خیابان شریعتیآپارتمانفروش1266,500,000800,000,0001393/02/13
Page top