املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قیطریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28559تهرانقیطریهآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393-09-27
28560تهرانقیطریهکلنگیفروش311کارشناسیکارشناسی1393-09-27
28579تهرانقیطریهآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393-09-27
28580تهرانقیطریهآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393-09-27
28609تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش789,200,000717,600,0001393-09-27
28052تهرانقیطریهآپارتمانفروش647,200,000460,800,0001393-09-23
28053تهرانقیطریه شمالیکلنگیفروش20130,000,0001393-09-23
28060تهرانقیطریهآپارتمانفروش11014,000,0001,540,000,0001393-09-23
28061تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش52518,500,0009,712,500,0001393-09-23
28183تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1347,300,000978,200,0001393-09-23
28223تهرانقیطریهآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001393-09-23
27597تهرانقیطریهآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-09-18
27620تهرانقیطریهآپارتمانفروش8012,000,000960,000,0001393-09-18
27638تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش30020,000,0006,000,000,0001393-09-18
26762تهرانقیطریهآپارتمانفروش9511,800,0001,121,000,0001393-09-10
26819تهرانقیطریهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-10
26338تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1849,500,0001,748,000,0001393-09-02
26339تهرانقیطریهمغازهفروش1840,000,000720,000,0001393-09-02
26344تهرانقیطریهآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-09-02
26352تهرانقیطریهآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393-09-02
25458تهرانشریعتی - پل صدرمستغلاتفروش1607,940,0001,900,000,0001393-08-25
25477تهرانقیطریهکلنگیفروش6018,000,0001,080,000,0001393-08-25
24792تهرانشریعتی - صدرکلنگیفروش12010,000,0001,200,000,0001393-08-20
24797تهرانشریعتی - صدرآپارتمانفروش987,000,000689,000,0001393-08-20
24863تهرانقیطریهکلنگیفروش1,16324,000,00027,912,000,0001393-08-20
24864تهرانقیطریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-08-20
24334تهرانقیطریهکلنگیفروش14315,000,0002,145,000,0001393-08-18
24380تهرانقیطریهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393-08-18
24394تهرانقیطریهآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1393-08-18
24419تهرانقیطریهآپارتمانفروش10017,000,0001,700,000,0001393-08-18
Page top