جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
28183تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1347,300,000978,200,0001393-09-23
28223تهرانقیطریهآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001393-09-23
27597تهرانقیطریهآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393-09-18
27620تهرانقیطریهآپارتمانفروش8012,000,000960,000,0001393-09-18
27638تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش30020,000,0006,000,000,0001393-09-18
26762تهرانقیطریهآپارتمانفروش9511,800,0001,121,000,0001393-09-10
26819تهرانقیطریهآپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393-09-10
26338تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1849,500,0001,748,000,0001393-09-02
26339تهرانقیطریهمغازهفروش1840,000,000720,000,0001393-09-02
26344تهرانقیطریهآپارتمانفروش906,500,000585,000,0001393-09-02
26352تهرانقیطریهآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001393-09-02
25458تهرانشریعتی - پل صدرمستغلاتفروش1607,940,0001,900,000,0001393-08-25
25477تهرانقیطریهکلنگیفروش6018,000,0001,080,000,0001393-08-25
24792تهرانشریعتی - صدرکلنگیفروش12010,000,0001,200,000,0001393-08-20
24797تهرانشریعتی - صدرآپارتمانفروش987,000,000689,000,0001393-08-20
24863تهرانقیطریهکلنگیفروش1,16324,000,00027,912,000,0001393-08-20
24864تهرانقیطریهآپارتمانفروش1458,000,0001,160,000,0001393-08-20
24334تهرانقیطریهکلنگیفروش14315,000,0002,145,000,0001393-08-18
24380تهرانقیطریهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393-08-18
24394تهرانقیطریهآپارتمانفروش73کارشناسیکارشناسی1393-08-18
24419تهرانقیطریهآپارتمانفروش10017,000,0001,700,000,0001393-08-18
24269تهرانشریعتیکلنگیفروش1201,400,000,0001393-08-17
23789تهرانقیطریهکلنگیفروش357کارشناسیکارشناسی1393-08-11
23230تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش677,100,000476,000,0001393-08-06
21809تهرانقیطریهکلنگیفروش60020,000,00012,000,000,0001393-07-24
21810تهرانقیطریهآپارتمانفروش859,500,000807,500,0001393-07-24
21811تهرانقیطریهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393-07-24
21420تهرانقیطریهآپارتمانفروش1108,000,000880,000,0001393-07-20
21421تهرانقیطریهآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001393-07-20
21422تهرانقیطریهآپارتمانفروش1206,800,000816,000,0001393-07-20
Page top