جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
29896تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش987,145,000700,000,0001393/10/08
29897تهرانقیطریهاداریفروش12010,500,0001,260,000,0001393/10/08
29905تهرانقیطریهآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001393/10/08
29469تهرانقیطریهآپارتمانفروش1577,400,0001,161,800,0001393/10/06
29515تهرانقیطریهکلنگیفروش49413,000,0006,422,000,0001393/10/06
29387تهرانقیطریهاداریفروش89کارشناسیکارشناسی1393/10/05
29430تهرانقیطریهآپارتمانفروش22012,000,0002,640,000,0001393/10/05
29446تهرانقیطریهآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001393/10/05
29447تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,55011,500,0001393/10/05
29169تهرانقیطریهآپارتمانفروش12013,000,0001,560,000,0001393/10/03
29228تهرانقیطریهآپارتمانفروش1858,300,0001,535,500,0001393/10/03
29236تهرانقیطریه زمینفروش1,12625,000,00028,150,000,0001393/10/03
28919تهرانقیطریهآپارتمانفروش655,550,000360,000,0001393/10/01
28922تهرانقیطریهآپارتمانفروش655,000,000325,000,0001393/10/01
28951تهرانقیطریهآپارتمانفروش1587,280,0001,150,000,0001393/10/01
28542تهرانقیطریهکلنگیفروش66630,000,00019,980,000,0001393/09/27
28558تهرانقیطریهآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/09/27
28559تهرانقیطریهآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393/09/27
28560تهرانقیطریهکلنگیفروش311کارشناسیکارشناسی1393/09/27
28579تهرانقیطریهآپارتمانفروش956,500,000617,500,0001393/09/27
28580تهرانقیطریهآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393/09/27
28609تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش789,200,000717,600,0001393/09/27
28052تهرانقیطریهآپارتمانفروش647,200,000460,800,0001393/09/23
28053تهرانقیطریه شمالیکلنگیفروش20130,000,0001393/09/23
28060تهرانقیطریهآپارتمانفروش11014,000,0001,540,000,0001393/09/23
28061تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش52518,500,0009,712,500,0001393/09/23
28183تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1347,300,000978,200,0001393/09/23
28223تهرانقیطریهآپارتمانفروش1507,500,0001,125,000,0001393/09/23
27597تهرانقیطریهآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393/09/18
27620تهرانقیطریهآپارتمانفروش8012,000,000960,000,0001393/09/18
Page top