جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
37307تهرانقیطریهآپارتمانفروش727,500,000540,000,0001393/12/13
37310تهرانقیطریهآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393/12/13
36820تهرانقیطریهآپارتمانفروش9210,000,000920,000,0001393/12/09
36819تهرانقیطریهکلنگیفروش20012,500,0002,500,000,0001393/12/09
36501تهرانقیطریهآپارتمانفروش1057,500,000787,500,0001393/12/06
36500تهرانقیطریهآپارتمانفروش858,000,000680,000,0001393/12/06
36093تهرانقیطریهآپارتمانفروش7510,000,000750,000,0001393/12/02
36094تهرانقیطریهآپارتمانفروش1159,000,0001,035,000,0001393/12/02
34595تهرانقیطریهکلنگیفروش14316,000,0002,288,000,0001393/11/19
34602تهرانقیطریهکلنگیفروش8018,750,0001,500,000,0001393/11/19
32983تهرانقیطریهآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001393/11/05
32984تهرانقیطریهاداریفروش12311,000,0001,353,000,0001393/11/05
32543تهرانقیطریهآپارتمانفروش1517,500,0001,132,500,0001393/11/01
32588تهرانقیطریهآپارتمانفروش929,600,000883,200,0001393/11/01
32283تهرانقیطریهآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001393/10/29
32293تهرانقیطریهآپارتمانفروش907,000,000630,000,0001393/10/29
31954تهرانقیطریهآپارتمانفروش15011,500,0001,725,000,0001393/10/25
31953تهرانقیطریهآپارتمانفروش988,000,000784,000,0001393/10/25
31785تهرانقیطریهاداریفروش15312,000,0001,836,000,0001393/10/24
31749تهرانقیطریهآپارتمانفروش120کارشناسیکارشناسی1393/10/23
30713تهرانقیطریهآپارتمانفروش1809,250,0001,665,000,0001393/10/15
30714تهرانقیطریهآپارتمانفروش359,000,000315,000,0001393/10/15
30291تهرانقیطریهکلنگیفروش65525,000,00016,375,000,0001393/10/11
30292تهرانقیطریهاداریفروش8310,000,000830,000,0001393/10/11
30305تهرانقیطریهآپارتمانفروش106کارشناسیکارشناسی1393/10/11
30348تهرانقیطریهآپارتمانفروش41316,000,00066,080,000,0001393/10/11
29921تهرانقیطریهاداریفروش9011,500,0001,035,000,0001393/10/09
29968تهرانقیطریهآپارتمانفروش21712,000,0002,604,000,0001393/10/09
29785تهرانقیطریهآپارتمانفروش907,500,000675,000,0001393/10/08
29791تهرانقیطریهآپارتمانفروش1238,200,0001,008,600,0001393/10/08
Page top