جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
39316تهرانقیطریهآپارتمانفروش16010,000,0001,600,000,0001394/01/25
38994تهرانقیطریهکلنگیفروش14013,800,0001,435,200,0001394/01/23
38997تهرانقیطریهآپارتمانفروش12010,300,0001,236,000,0001394/01/23
39003تهرانقیطریهآپارتمانفروش1656,500,0001,072,500,0001394/01/23
39004تهرانکاوه شمالیآپارتمانفروش8511,000,000935,000,0001394/01/23
38671تهرانقیطریهآپارتمانفروش11011,000,0001,210,000,0001394/01/19
38670تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1088,500,000918,000,0001394/01/19
38694تهرانقیطریهآپارتمانفروش1209,500,0001,140,000,0001394/01/19
38693تهرانقیطریهمغازهفروش3435,000,0001,190,000,0001394/01/19
38536تهرانقیطریهآپارتمانفروش1977,500,0001,477,500,0001394/01/18
38535تهرانقیطریهآپارتمانفروش967,900,000758,400,0001394/01/18
38412تهرانقیطریه آپارتمانفروش1158,500,000977,500,0321394/01/17
38427تهرانقیطریهآپارتمانفروش1759,800,0001,715,000,0001394/01/17
38435تهرانقیطریهآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001394/01/17
38436تهرانقیطریهآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001394/01/17
38446تهرانقیطریهآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001394/01/17
38287تهرانقیطریهآپارتمانفروش114کارشناسیکارشناسی1394/01/15
38148تهرانقیطریهآپارتمانفروش986,000,000588,000,0001393/12/25
38149تهرانبلوار کاوهآپارتمانفروش1059,500,000997,500,0001393/12/25
38150تهرانقیطریهکلنگیفروش14014,200,0001,476,800,0001393/12/25
38072تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش6110,164,000620,000,0001393/12/24
38071تهرانقیطریهآپارتمانفروش869,000,000774,000,0001393/12/24
38059تهرانقیطریهآپارتمانفروش14411,000,0001,584,000,0001393/12/24
38058تهرانقیطریهآپارتمانفروش989,000,000882,000,0001393/12/24
38079تهرانقیطریهآپارتمانفروش1067,700,000816,000,0001393/12/24
37895تهرانقیطریهآپارتمانفروش1059,300,000976,500,0001393/12/20
37908تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش11010,500,0001,155,000,0001393/12/20
37307تهرانقیطریهآپارتمانفروش727,500,000540,000,0001393/12/13
37310تهرانقیطریهآپارتمانفروش1258,500,0001,062,500,0001393/12/13
36820تهرانقیطریهآپارتمانفروش9210,000,000920,000,0001393/12/09
Page top