جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
41545تهرانقیطریهآپارتمانفروش1136,700,000750,000,0001394/02/21
41547تهرانقیطریهآپارتمانفروش12711,000,0001,397,000,0001394/02/21
41311تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش769,000,000684,000,0001394/02/20
41344تهرانقیطریهآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001394/02/20
41207تهرانقیطریهکلنگیفروش18050,000,00015,000,000,0001394/02/19
41262تهرانقیطریه شمالیکلنگیفروش36025,000,00020,000,000,0001394/02/19
41266تهرانقیطریهآپارتمانفروش646,500,000416,000,0001394/02/19
41030تهرانقیطریه - حکمتمستغلاتفروش2489,500,0002,356,000,0001394/02/16
41031تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,40038,000,0001394/02/16
41032تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش969,000,000864,000,0001394/02/16
41033تهرانقیطریهآپارتمانفروش857,000,000595,000,0001394/02/16
40759تهرانشریعتی - پل صدرمستغلاتفروش35017,000,0001394/02/14
40807تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,4009,500,00013,300,000,0001394/02/14
40808تهرانقیطریهآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/02/14
40809تهرانقیطریهآپارتمانفروش759,000,000675,000,0001394/02/14
40602تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش557,000,000385,000,0001394/02/10
40621تهرانقیطریهکلنگیفروش1557,000,000840,000,0001394/02/10
40622تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,08030,000,00019,800,000,0001394/02/10
40404تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش987,850,000770,000,0001394/02/08
40241تهرانقیطریهآپارتمانفروش9012,500,0001,125,000,0001394/02/06
40242تهرانقیطریهآپارتمانفروش1507,200,0001,080,000,0001394/02/06
40243تهرانقیطریهآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001394/02/06
40245تهرانقیطریهآپارتمانفروش1366,500,000884,000,0001394/02/06
39916تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش9013,000,0001,170,000,0001394/02/01
39966تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش14011,500,0001,610,000,0001394/02/01
39967تهرانقیطریه شمالیآپارتمانفروش1077,500,000802,500,0001394/02/01
39753تهرانقیطریهمستغلاتفروش70052,500,00023,205,000,0001394/01/30
39754تهرانقیطریهکلنگیفروش20016,000,0002,288,000,0001394/01/30
39755تهرانقیطریهآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001394/01/30
39489تهرانقیطریه - پل رومیآپارتمانفروش18211,500,0001394/01/27
Page top