جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51245تهرانقیطریه - روشناییآپارتمانفروش1046,800,000707,200,0001394-05-18
51246تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش10910,850,0001394-05-18
51247تهرانقیطریه - چیذرآپارتمانفروش624,550,000280,000,0001394-05-18
51053تهرانقیطریهآپارتمانفروش11611,000,0001,276,000,0001394-05-17
50504تهرانقیطریهآپارتمانفروش1315,500,0001394-05-13
50505تهرانقیطریه - سهیلکلنگیفروش20030,000,0006,030,000,0001394-05-13
50121تهرانقیطریه - سهیلکلنگیفروش1,08019,000,00010,000,000,0001394-05-11
49575تهرانقیطریهکلنگیفروش70023,900,0008,000,000,0001394-05-06
49586تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش2809,000,0002,520,000,0001394-05-06
48881تهرانقیطریهآپارتمانفروش827,000,000574,000,0001394-04-30
48765تهرانقیطریهآپارتمانفروش1559,000,0001,395,000,0001394-04-29
48766تهرانقیطریهآپارتمانفروش1107,000,000770,000,0001394-04-29
48767تهرانقیطریهآپارتمانفروش929,500,000874,000,0001394-04-29
48380تهرانقیطریهآپارتمانفروش1436,650,000950,000,0001394-04-23
48381تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,800,0001,512,000,0001394-04-23
48382تهرانقیطریهکلنگیفروش16415,000,0001,200,000,0001394-04-23
40806تهرانقیطریهمغازهفروش11525,000,0003,000,000,0001394-04-22
48109تهرانقیطریهکلنگیفروش20013,000,0001,859,000,0001394-04-21
48110تهرانقیطریهآپارتمانفروش1479,000,0001,323,000,0001394-04-21
48111تهرانقیطریهآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394-04-21
47909تهرانقیطریهکلنگیفروش45014,000,0005,000,000,0001394-04-18
47910تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش40020,000,00010,000,000,0001394-04-18
47911تهراندستور شمالیکلنگیفروش36015,500,0005,393,000,0001394-04-18
47547تهرانقیطریهآپارتمانفروش969,000,000864,000,0001394-04-15
47542تهرانقیطریهآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394-04-15
47541تهرانقیطریهآپارتمانفروش868,500,000731,000,0001394-04-15
47288تهرانقیطریه - سهیلکلنگیفروش60015,500,0006,975,000,0001394-04-10
47287تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,48012,000,00017,760,000,0001394-04-10
47290تهرانقیطریه - سهیلمستغلاتفروش9009,000,0001394-04-10
46640تهرانقیطریهکلنگیفروش81245,000,00016,515,000,0001394-04-06
Page top