جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
48380تهرانقیطریهآپارتمانفروش1436,650,000950,000,0001394/04/23
48381تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,800,0001,512,000,0001394/04/23
48382تهرانقیطریهکلنگیفروش16415,000,0001,200,000,0001394/04/23
40806تهرانقیطریهمغازهفروش11525,000,0003,000,000,0001394/04/22
48109تهرانقیطریهکلنگیفروش20013,000,0001,859,000,0001394/04/21
48110تهرانقیطریهآپارتمانفروش1479,000,0001,323,000,0001394/04/21
48111تهرانقیطریهآپارتمانفروش859,000,000765,000,0001394/04/21
47909تهرانقیطریهکلنگیفروش45014,000,0005,000,000,0001394/04/18
47910تهرانقیطریه - جهانتابکلنگیفروش40020,000,00010,000,000,0001394/04/18
47911تهراندستور شمالیکلنگیفروش36015,500,0005,393,000,0001394/04/18
47547تهرانقیطریهآپارتمانفروش969,000,000864,000,0001394/04/15
47542تهرانقیطریهآپارتمانفروش15510,000,0001,550,000,0001394/04/15
47541تهرانقیطریهآپارتمانفروش868,500,000731,000,0001394/04/15
47288تهرانقیطریه - سهیلکلنگیفروش60015,500,0006,975,000,0001394/04/10
47287تهرانقیطریهمستغلاتفروش1,48012,000,00017,760,000,0001394/04/10
47290تهرانقیطریه - سهیلمستغلاتفروش9009,000,0001394/04/10
46640تهرانقیطریهکلنگیفروش81245,000,00016,515,000,0001394/04/06
46631تهرانقیطریهکلنگیفروش24020,000,0004,000,000,0001394/04/06
46650تهرانقیطریهکلنگیفروش11016,500,0001,650,000,0001394/04/06
44114تهرانقیطریهکلنگیفروش1,05038,000,0001394/03/12
44112تهراناشکستان پورمستغلاتفروش1357,450,0001,000,000,0001394/03/12
44115تهرانقیطریهآپارتمانفروش06,500,000715,000,0001394/03/12
44116تهرانقیطریهآپارتمانفروش748,500,000629,000,0001394/03/12
44117تهرانقیطریهآپارتمانفروش1255,200,000650,000,0001394/03/12
43833تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394/03/10
43909تهرانقیطریهآپارتمانفروش1358,000,0001,080,000,0001394/03/10
43678تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش15510,500,0001,627,500,0001394/03/07
43679تهرانکاوه شمالیآپارتمانفروش1139,200,0001,039,600,0001394/03/07
43689تهرانقیطریهکلنگیفروش1,00018,000,00010,800,000,0001394/03/07
43696تهرانقیطریهآپارتمانفروش809,200,000736,000,0001394/03/07
Page top