املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک قیطریه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
65841تهرانقیطریهآپارتمانفروش1678,000,0001,336,000,0001394-10-21
65865تهرانقیطریهآپارتمانفروش1406,428,000900,000,0001394-10-21
65875تهرانقیطریهآپارتمانفروش2009,500,0001,900,000,0001394-10-21
65550تهرانقیطریهآپارتمانفروش1509,000,0001,350,000,0001394-10-16
65376تهرانقیطریهآپارتمانفروش17511,000,0001,925,000,0001394-10-15
64880تهرانقیطریهآپارتمانفروش948,300,000780,200,0001394-10-10
64235تهرانکاوه شمالیآپارتمانفروش1136,400,000723,200,0001394-10-03
64236تهرانقیطریهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394-10-03
62515تهرانقیطریهآپارتمانفروش1077,000,000749,000,0001394-09-16
62535تهرانقیطریهآپارتمانفروش1459,500,0001,377,500,0001394-09-16
62185تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش1569,000,0001,404,000,0001394-09-10
62191تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1108,500,000935,000,0001394-09-10
62199تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394-09-10
60689تهرانقیطریهآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394-08-25
60098تهرانقیطریهآپارتمانفروش1838,300,0001,518,900,0001394-08-19
59768تهرانقیطریهآپارتمانفروش1408,300,0001,162,000,0001394-08-17
59793تهرانقیطریهآپارتمانفروش1458,500,0001,232,500,0001394-08-17
59464تهرانقیطریهآپارتمانفروش17012,000,0002,040,000,0001394-08-13
59475تهرانقیطریهآپارتمانفروش22012,500,0001394-08-13
59225تهرانقیطریه - جهانتابآپارتمانفروش56012,000,0006,720,000,0001394-08-11
59235تهراندستور شمالیآپارتمانفروش21611,000,0002,376,000,0001394-08-11
57248تهرانقیطریهآپارتمانفروش11110,200,0001,132,200,0001394-07-19
56935تهرانقیطریه - سهیلآپارتمانفروش968,500,000816,000,0001394-07-14
56936تهرانقیطریه جنوبیآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001394-07-14
56937تهرانقیطریهآپارتمانفروش497,142,857350,000,0001394-07-14
56938تهرانقیطریهآپارتمانفروش9210,326,000950,000,0001394-07-14
56262تهرانقیطریه - روشناییآپارتمانفروش1409,800,0001394-07-07
53724تهرانقیطریهکلنگیفروش1,50020,000,00030,000,000,0001394-06-26
54811تهرانقیطریهآپارتمانفروش15510,500,0001,627,500,0001394-06-22
54812تهرانقیطریهآپارتمانفروش1681,250,000,0001394-06-22
Page top