جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
68047تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1558,000,0001,240,000,0001394/11/15
68057تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش10710,200,0001,091,400,0001394/11/15
67776تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانفروش15716,000,0002,512,000,0001394/11/12
67281تهرانفرمانیه غربیآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001394/11/07
67286تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش16710,000,0001,670,000,0001394/11/07
67316تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15915,000,0002,385,000,0001394/11/07
67027تهرانفرمانیه غربیمستغلاتفروش15555,000,0001394/11/05
67037تهرانفرمانیه - اندرزگومستغلاتفروش15023,000,0001394/11/05
67043تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش23010,000,0002,300,000,0001394/11/05
66823تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1133,200,00040,000,0001394/11/03
66593تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1009,000,000900,000,0001394/11/01
66690تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20410,000,0002,040,000,0001394/11/01
66370تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17510,500,0001,837,500,0001394/10/26
65872تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12513,000,0001,625,000,0001394/10/21
65509تهرانفرمانیهآپارتمانفروش8010,000,000800,000,0001394/10/16
65510تهرانفرمانیهمستغلاتفروش852,500,000,0001394/10/16
65548تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1527,100,0001,079,200,0001394/10/16
65370تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11712,900,0001,509,300,0001394/10/15
65378تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش22012,000,0002,640,000,0001394/10/15
65086تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2508,500,0002,125,000,0001394/10/13
65119تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش9010,500,000945,000,0001394/10/13
64874تهرانفرمانیهآپارتمانفروش759,800,000735,000,0001394/10/10
64879تهرانفرمانیهآپارتمانفروش908,800,000792,000,0001394/10/10
64470تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1358,600,0001,161,000,0001394/10/06
64237تهرانفرمانیهآپارتمانفروش21013,500,0002,835,000,0001394/10/03
63819تهرانفرمانیهمستغلاتفروش1158,500,0001394/09/30
63813تهرانفرمانیهآپارتمانفروش19810,200,0002,019,600,0001394/09/30
62724تهرانفرمانیهآپارتمانفروش19010,000,0001,900,000,0001394/09/18
62734تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15511,500,0001,782,500,0001394/09/18
62740تهرانفرمانیهآپارتمانفروش29011,000,0003,190,000,0001394/09/18
Page top