املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
86819تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2509,000,000200,000,0001395/07/14
82683تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/13
86710تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره7525,000,00020,000,0001395/07/13
86709تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2004,800,00050,000,0001395/07/13
86591تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره30013,500,000150,000,0001395/07/11
86590تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1556,500,000100,000,0001395/07/11
86589تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1574,500,000100,000,0001395/07/11
86588تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/07/11
86461تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001395/07/11
86462تهرانفرمانیهآپارتمانفروش180کارشناسیکارشناسی1395/07/11
86460تهرانفرمانیهآپارتمانفروش708,700,000609,000,0001395/07/11
86459تهرانفرمانیهآپارتمانپیش فروش7511,000,000825,000,0001395/07/11
86277تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره25012,000,000150,000,0001395/07/06
86089تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره932,500,00030,000,0001395/07/05
86088تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره853,800,00060,000,0001395/07/05
86090تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره35035,000,000100,000,0001395/07/05
86091تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره805,000,000150,000,0001395/07/05
85968تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1404,000,000100,000,0001395/07/04
85971تهراناندرزگواداریرهن و اجاره803,000,000180,000,0001395/07/04
85970تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2105,750,000200,000,0001395/07/04
85969تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره1305,000,00050,000,0001395/07/04
85966تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1362,000,000270,000,0001395/07/04
85735تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16410,500,0001,722,000,0001395/07/03
85734تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25030,000,0001395/07/03
85300تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20010,000,0002,000,000,0001395/06/28
85301تهرانبلور اندرزگوآپارتمانفروش1309,000,0001,170,000,0001395/06/28
85299تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001395/06/28
84993تهرانفرمانیهآپارتمانفروش33416,000,0005,344,000,0001395/06/24
84994تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانفروش938,000,000744,000,0001395/06/24
84995تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17021,000,0001395/06/24
Page top