املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
87768تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2509,000,000200,000,0001395/07/27
87766تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره13375,000,000500,000,0001395/07/27
87765تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/27
87764تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1361,500,000270,000,0001395/07/27
87763تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره851,200,00070,000,0001395/07/27
87762تهرانپاسداران شمالیآپارتمانرهن و اجاره1424,500,00090,000,0001395/07/27
87659تهرانفرمانیه آپارتمانفروش12811,200,0001,433,600,0001395/07/27
87657تهرانفرمانیه شرقیکلنگیفروش60025,000,0001395/07/27
87656تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13511,700,0001,579,500,0001395/07/27
87655تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانفروش11110,800,0001,198,800,0001395/07/27
87658تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانفروش7012,850,000900,000,0001395/07/27
87610تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1302,600,00030,000,0001395/07/26
87440تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره25025,000,000300,000,0001395/07/25
87323تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14714,000,0002,058,000,0001395/07/25
87146تهرانفرمانیهمغازهرهن و اجاره136,000,000105,000,0001395/07/18
87145تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1465,500,00050,000,0001395/07/18
87144تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره803,700,00030,000,0001395/07/18
87147تهرانبلوار اندرزگواداریرهن و اجاره704,500,00025,000,0001395/07/18
87011تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001395/07/17
86931تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1403,000,00015,000,0001395/07/15
86930تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/15
86929تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2705,500,000170,000,0001395/07/15
86889تهراندیباجی شمالیاداریرهن و اجاره66022,500,000500,000,0001395/07/15
86825تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1204,000,00060,000,0001395/07/14
86820تهرانبلوچ شمالیآپارتمانرهن و اجاره80کارشناسیکارشناسی1395/07/14
86819تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2509,000,000200,000,0001395/07/14
82683تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره22010,000,000130,000,0001395/07/13
86710تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره7525,000,00020,000,0001395/07/13
86709تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2004,800,00050,000,0001395/07/13
86591تهرانفرمانیهاداریرهن و اجاره30013,500,000150,000,0001395/07/11
Page top