جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84584تهرانپاسداران شملیاداریرهن و اجاره706,000,00030,000,0001395/06/17
84510تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1303,650,00060,000,0001395/06/16
84511تهرانپاسداران شمالیاداریرهن و اجاره1405,000,00090,000,0001395/06/16
84313تهراناندرزگوآپارتمانرهن150310,000,0001395/06/15
84311تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1705,000,000100,000,0001395/06/15
84312تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره802,400,00040,000,0001395/06/15
84314تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن184350,000,0001395/06/15
84316تهرانفرمانیهآپارتمانرهن125250,000,0001395/06/15
84210تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00055,000,0001395/06/15
76480تهرانفرمانیه - سنبلمستغلاترهن و اجاره1,3204,500,0001,000,000,0001395/06/15
83761تهرانوطن پور شمالیآپارتمانرهن و اجاره1674,500,000200,000,0001395/06/14
84131تهرانفرمانیهآپارتمانرهن75175,000,0001395/06/14
84130تهرانفرمانیه آپارتمانرهن185360,000,0001395/06/14
84027تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1323,200,00050,000,0001395/06/13
84026تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره923,500,00050,000,0001395/06/13
84025تهرانفرمانیهآپارتمانرهن2901,200,000,0001395/06/13
84024تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2246,000,000200,000,0001395/06/13
83924تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15013,500,0002,025,000,0001395/06/13
83923تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2318,500,0001,963,500,0001395/06/13
83922تهرانفرمانیهآپارتمانفروش27017,000,0001395/06/13
83872تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن88170,000,0001395/06/11
83874تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2006,800,00080,000,0001395/06/11
83873تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1375,000,00030,000,0001395/06/11
83764تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2705,500,000180,000,0001395/06/10
83766تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2004,800,00050,000,0001395/06/10
83762تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانرهن و اجاره1607,500,00050,000,0001395/06/10
83549تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره802,400,00040,000,0001395/06/09
83523تهراناندرزگوآپارتمانرهن و اجاره2105,750,000200,000,0001395/06/09
83522تهرانفرمانیه اداریرهن و اجاره1206,000,00050,000,0001395/06/09
83480تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره834,500,00080,000,0001395/06/08
Page top