جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
85109تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1244,000,00060,000,0001395/06/24
85108تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,300,00030,000,0001395/06/24
85107تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2007,000,000100,000,0001395/06/24
84993تهرانفرمانیهآپارتمانفروش33416,000,0005,344,000,0001395/06/24
84994تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانفروش938,000,000744,000,0001395/06/24
84995تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17021,000,0001395/06/24
84924تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2509,000,000200,000,0001395/06/23
84918تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1052,500,000100,000,0001395/06/23
84923تهرانبلوار اندرزگوآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00060,000,0001395/06/23
84920تهرانفرمانیهآپارتمانرهن90195,000,0001395/06/23
84921تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانرهن و اجاره1705,000,000100,000,0001395/06/23
84919تهراناندرزگواداریرهن110320,000,0001395/06/23
84877تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره652,100,00020,000,0001395/06/21
84797تهراناندرزگواداریرهن120460,000,0001395/06/20
84683تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1001,800,000100,000,0001395/06/18
84684تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره35035,000,000100,000,0001395/06/18
84685تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن و اجاره1003,200,00030,000,0001395/06/18
84585تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1203,800,00055,000,0001395/06/17
84582تهرانفرمانیهآپارتمانرهن4101,000,000,0001395/06/17
84584تهرانپاسداران شملیاداریرهن و اجاره706,000,00030,000,0001395/06/17
84510تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1303,650,00060,000,0001395/06/16
84511تهرانپاسداران شمالیاداریرهن و اجاره1405,000,00090,000,0001395/06/16
84313تهراناندرزگوآپارتمانرهن150310,000,0001395/06/15
84311تهراندیباجی شمالیآپارتمانرهن و اجاره1705,000,000100,000,0001395/06/15
84312تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره802,400,00040,000,0001395/06/15
84314تهرانفرمانیه غربیآپارتمانرهن184350,000,0001395/06/15
84316تهرانفرمانیهآپارتمانرهن125250,000,0001395/06/15
84210تهراندیباجی جنوبیآپارتمانرهن و اجاره1254,000,00055,000,0001395/06/15
76480تهرانفرمانیه - سنبلمستغلاترهن و اجاره1,3204,500,0001,000,000,0001395/06/15
83761تهرانوطن پور شمالیآپارتمانرهن و اجاره1674,500,000200,000,0001395/06/14
Page top