املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21807تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1209,500,0001,187,500,0001393-07-24
21858تهرانفرمانیهآپارتمانفروش819,500,000769,500,0001393-07-24
21869تهرانفرمانیه آپارتمانفروش636,000,000378,000,0001393-07-24
21417تهرانفرمانیهآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393-07-20
21418تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393-07-20
21103تهرانفرمانیهکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1393-07-17
21104تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393-07-17
21105تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10612,000,0001,272,000,0001393-07-17
21106تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1538,000,0001,224,000,0001393-07-17
21107تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001393-07-17
21128تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393-07-17
21129تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001393-07-17
21137تهرانفرمانیهآپارتمانفروش676,800,000455,600,0001393-07-17
21139تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30011,000,0003,300,000,0001393-07-17
21146تهرانفرمانیهآپارتمانفروش8318,000,0001,494,000,0001393-07-17
21154تهرانفرمانیهمستغلاتفروش15016,000,0001393-07-17
20899تهرانفرمانيهآپارتمانفروش9013,550,0001,200,000,0001393-07-14
20900تهرانفرمانيه _ اندرزگوآپارتمانفروش17310,500,0001,816,500,0001393-07-14
20902تهرانفرمانيهآپارتمانفروش13016,000,0002,080,000,0001393-07-14
20903تهرانفرمانيهآپارتمانفروش9013,500,0001,215,000,0001393-07-14
20907تهرانفرمانيهآپارتمانفروش9014,000,0001,260,000,0001393-07-14
20919تهرانفرمانيهآپارتمانفروش16314,000,0002,282,000,0001393-07-14
20932تهرانفرمانيهآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393-07-14
20054تهرانفرمانیه آپارتمانفروش14011,700,0001,638,000,0001393-07-07
20059تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001393-07-07
19958تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش25045,000,00011,250,000,0001393-07-06
19980تهرانفرمانیه مستغلاتفروش8,00012,500,000100,000,0001393-07-06
19763تهرانقیطریهآپارتمانفروش725,800,000417,600,0001393-07-05
19764تهرانفرمانیه کلنگیفروش40533,000,0001,336,500,0001393-07-05
19765تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش26012,000,0003,120,000,0001393-07-05
Page top