جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
20902تهرانفرمانيهآپارتمانفروش13016,000,0002,080,000,0001393/07/14
20903تهرانفرمانيهآپارتمانفروش9013,500,0001,215,000,0001393/07/14
20907تهرانفرمانيهآپارتمانفروش9014,000,0001,260,000,0001393/07/14
20919تهرانفرمانيهآپارتمانفروش16314,000,0002,282,000,0001393/07/14
20932تهرانفرمانيهآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393/07/14
20054تهرانفرمانیه آپارتمانفروش14011,700,0001,638,000,0001393/07/07
20059تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001393/07/07
19958تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش25045,000,00011,250,000,0001393/07/06
19980تهرانفرمانیه مستغلاتفروش8,00012,500,000100,000,0001393/07/06
19763تهرانقیطریهآپارتمانفروش725,800,000417,600,0001393/07/05
19764تهرانفرمانیه کلنگیفروش40533,000,0001,336,500,0001393/07/05
19765تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش26012,000,0003,120,000,0001393/07/05
19766تهرانفرمانیه اداریفروش4711,500,000540,500,0001393/07/05
19328تهرانفرمانیه کلنگیفروش10025,000,0002,500,000,0001393/07/01
18874تهرانفرمانیهاداریفروش4018,000,000720,000,0001393/06/30
18875تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14511,000,0001,595,000,0001393/06/30
18371تهرانفرمانیه آپارتمانفروش16511,000,0001,815,000,0001393/06/26
17614تهرانقیطریهآپارتمانفروش1527,000,0001,064,000,0001393/06/22
17616تهرانفرمانیه آپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001393/06/22
17617تهرانفرمانیه آپارتمانفروش14615,000,0002,190,000,0001393/06/22
17413تهرانفرمانیه کلنگیفروش60022,000,00013,200,000,0001393/06/21
17414تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش280کارشناسیکارشناسی1393/06/21
16521تهراناندرزگو آپارتمانفروش1109,000,000990,000,0001393/06/15
15983تهرانبلوار اندرزگو آپارتمانپیش فروش10510,500,0001,102,500,0001393/06/11
12992تهرانفرمانيه - خیابان نوريانآپارتمانفروش2808,500,0002,380,000,0001391/06/30
12531تهرانفرمانيه - نسترنآپارتمانفروش1857,000,0001,295,000,0001391/05/20
Page top