املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرمانیه

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
94440تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1379,500,0001,301,500,0001395/10/05
94284تهرانآبکوهآپارتمانرهن و اجاره1255,000,00050,000,0001395/10/02
94285تهرانبر اندرزگواداریرهن75375,000,0001395/10/02
93884تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره2208,000,000100,000,0001395/10/02
94168تهرانفرمانیهآپارتمانرهن180550,000,0001395/10/01
94135تهرانفرمانیهآپارتمانفروش21510,697,0002,300,000,0001395/10/01
94134تهرانفرمانیهآپارتمانفروش35028,000,0009,800,000,0001395/10/01
94133تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18010,000,0001,800,000,0001395/10/01
94132تهرانفرمانیهآپارتمانفروش32020,000,0001395/10/01
94012تهرانفرمانیهآپارتمانرهن240400,000,0001395/09/30
94013تهراناندرزگوآپارتمانرهن89220,000,0001395/09/30
93913تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25030,000,0001395/09/30
93910تهرانفرمانیهکلنگیفروش2288,000,0001,824,000,0001395/09/30
93912تهرانفرمانیهآپارتمانفروش32018,500,0001395/09/30
93886تهراندیباجی شمالیمغازهرهن و اجاره10015,000,000100,000,0001395/09/29
93709تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1308,500,0001,105,000,0001395/09/28
93708تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14714,000,0002,058,000,0001395/09/28
93707تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11910,504,0001,250,000,0001395/09/28
76480تهرانفرمانیه - سنبلمستغلاترهن و اجاره1,3204,500,0001,000,000,0001395/09/25
93657تهرانفرمانیهآپارتمانرهن135350,000,0001395/09/25
93658تهرانسلیمی شمالیآپارتمانرهن124280,000,0001395/09/25
93656تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1214,000,000200,000,0001395/09/25
93655تهرانفرمانیه آپارتمانرهن130280,000,0001395/09/25
93654تهرانفرمانیهآپارتمانرهن130250,000,0001395/09/25
93623تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره110کارشناسیکارشناسی1395/09/24
93558تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16710,500,0001,753,500,0001395/09/24
93556تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25030,000,0001395/09/24
93555تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20415,000,0003,060,000,0001395/09/24
93557تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17011,000,0001,870,000,0001395/09/24
93478تهرانفرمانیهآپارتمانرهن و اجاره1636,200,00060,000,0001395/09/23
Page top