جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
21869تهرانفرمانیه آپارتمانفروش636,000,000378,000,0001393/07/24
21417تهرانفرمانیهآپارتمانفروش959,000,000855,000,0001393/07/20
21418تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13512,000,0001,620,000,0001393/07/20
21103تهرانفرمانیهکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1393/07/17
21104تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13510,000,0001,350,000,0001393/07/17
21105تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10612,000,0001,272,000,0001393/07/17
21106تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1538,000,0001,224,000,0001393/07/17
21107تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20010,500,0002,100,000,0001393/07/17
21128تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15014,000,0002,100,000,0001393/07/17
21129تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16016,000,0002,560,000,0001393/07/17
21137تهرانفرمانیهآپارتمانفروش676,800,000455,600,0001393/07/17
21139تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30011,000,0003,300,000,0001393/07/17
21146تهرانفرمانیهآپارتمانفروش8318,000,0001,494,000,0001393/07/17
21154تهرانفرمانیهمستغلاتفروش15016,000,0001393/07/17
20899تهرانفرمانيهآپارتمانفروش9013,550,0001,200,000,0001393/07/14
20900تهرانفرمانيه _ اندرزگوآپارتمانفروش17310,500,0001,816,500,0001393/07/14
20902تهرانفرمانيهآپارتمانفروش13016,000,0002,080,000,0001393/07/14
20903تهرانفرمانيهآپارتمانفروش9013,500,0001,215,000,0001393/07/14
20907تهرانفرمانيهآپارتمانفروش9014,000,0001,260,000,0001393/07/14
20919تهرانفرمانيهآپارتمانفروش16314,000,0002,282,000,0001393/07/14
20932تهرانفرمانيهآپارتمانفروش1307,000,000910,000,0001393/07/14
20054تهرانفرمانیه آپارتمانفروش14011,700,0001,638,000,0001393/07/07
20059تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش14510,500,0001,522,500,0001393/07/07
19958تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش25045,000,00011,250,000,0001393/07/06
19980تهرانفرمانیه مستغلاتفروش8,00012,500,000100,000,0001393/07/06
19763تهرانقیطریهآپارتمانفروش725,800,000417,600,0001393/07/05
19764تهرانفرمانیه کلنگیفروش40533,000,0001,336,500,0001393/07/05
19765تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش26012,000,0003,120,000,0001393/07/05
19766تهرانفرمانیه اداریفروش4711,500,000540,500,0001393/07/05
19328تهرانفرمانیه کلنگیفروش10025,000,0002,500,000,0001393/07/01
Page top