جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
32281تهرانفرمانیهآپارتمانفروش878,000,000696,000,0001393/10/29
32292تهرانفرمانیهکلنگیفروش911,250,000,0001393/10/29
32294تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش10210,500,0001,071,000,0001393/10/29
31957تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17310,000,0001,730,000,0001393/10/25
31956تهرانفرمانیه - ماهروآپارتمانفروش13511,000,0001,485,000,0001393/10/25
31804تهرانفرمانیهاداریفروش8512,000,0001,320,000,0001393/10/24
31784تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001393/10/24
31746تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش1107,200,000792,000,0001393/10/23
31747تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14012,000,0001,680,000,0001393/10/23
30928تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16311,000,0001,793,000,0001393/10/17
30947تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30013,000,0003,900,000,0001393/10/17
30956تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20030,000,0006,000,000,0001393/10/17
30711تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14315,000,0002,145,000,0001393/10/15
30712تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش11013,000,0001,430,000,0001393/10/15
30731تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25010,000,0002,500,000,0001393/10/15
30752تهرانفرمانیهکلنگیفروش83025,000,00020,750,000,0001393/10/15
30284تهرانفرمانیهکلنگیفروش117کارشناسیکارشناسی1393/10/11
30285تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش1,035کارشناسیکارشناسی1393/10/11
30286تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10511,000,0001,155,000,0001393/10/11
30357تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش858,500,000722,500,0001393/10/11
29796تهرانفرمانیهکلنگیفروش10520,000,00010,800,000,0001393/10/08
29520تهرانفرمانیهآپارتمانفروش28512,000,0003,420,000,0001393/10/06
29429تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1207,500,000900,000,0001393/10/05
29454تهرانفرمانیهآپارتمانفروش81کارشناسیکارشناسی1393/10/05
28907تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش16310,000,0001,630,000,0001393/10/01
28918تهرانفرمانیه - عمارآپارتمانفروش986,640,000650,000,0001393/10/01
28920تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11010,000,0001,100,000,0001393/10/01
28958تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش16013,000,0002,080,000,0001393/10/01
28541تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18412,500,0002,300,000,0001393/09/27
28589تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1538,000,0001,224,000,0001393/09/27
Page top