جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
38146تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1359,000,0001,215,000,0001393/12/25
38055تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001393/12/23
37893تهرانفرمانیهآپارتمانفروش9011,000,000990,000,0001393/12/20
37894تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12815,000,0001,920,000,0001393/12/20
37413تهرانپاسدارانآپارتمانفروش12015,000,0001,800,000,0001393/12/14
37308تهرانفرمانیهآپارتمانفروش507,000,000350,000,0001393/12/13
37309تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20310,000,0002,030,000,0001393/12/13
36816تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15010,000,0001,500,000,0001393/12/09
36815تهرانفرمانیهآپارتمانفروش958,000,000760,000,0001393/12/09
36497تهرانفرمانیهآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001393/12/06
36496تهرانفرمانیهآپارتمانفروش918,250,000750,000,0001393/12/06
36092تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش80528,000,00022,540,000,0001393/12/02
36095تهرانفرمانیهکلنگیفروش55060,000,00033,000,000,0001393/12/02
35391تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش10016,000,0001,600,000,0001393/11/26
35392تهرانفرمانیهآپارتمانفروش4512,250,000550,000,0001393/11/26
34592تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش10016,000,0001,600,000,0001393/11/19
34593تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12014,000,0001,680,000,0001393/11/19
33941تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش908,000,000720,000,0001393/11/12
33223تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12010,000,0001,200,000,0001393/11/06
32982تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20011,500,0002,300,000,0001393/11/05
32544تهرانفرمانیهآپارتمانفروش956,800,000496,400,0001393/11/01
32610تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11310,000,0001,130,000,0001393/11/01
32649تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانمعاوضه24012,000,0002,880,000,0001393/11/01
32281تهرانفرمانیهآپارتمانفروش878,000,000696,000,0001393/10/29
32292تهرانفرمانیهکلنگیفروش911,250,000,0001393/10/29
32294تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش10210,500,0001,071,000,0001393/10/29
31957تهرانفرمانیهآپارتمانفروش17310,000,0001,730,000,0001393/10/25
31956تهرانفرمانیه - ماهروآپارتمانفروش13511,000,0001,485,000,0001393/10/25
31804تهرانفرمانیهاداریفروش8512,000,0001,320,000,0001393/10/24
31784تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش857,500,000637,500,0001393/10/24
Page top