جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
42302تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1445,800,000835,200,0001394/02/28
42306تهرانفرمانیهمستغلاتفروش30018,000,0001394/02/28
42307تهرانفرمانیه - اندرزگومستغلاتفروش12010,000,0001394/02/28
42308تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25312,500,0003,162,500,0001394/02/28
41898تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394/02/23
41926تهرانفرمانیهکلنگیفروش54020,000,0001394/02/23
41927تهراناشکستان پورکلنگیفروش4,000105,000,000184,800,000,0001394/02/23
41931تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12513,500,0001,687,500,0001394/02/23
41932تهرانفرمانیهمستغلاتفروش10025,000,000250,000,0001394/02/23
41527تهران فرمانیهکلنگیفروش80020,000,00016,400,000,0001394/02/21
41530تهرانسلیمی غربیآپارتمانفروش906,000,000540,000,0001394/02/21
41531تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13012,500,0001,625,000,0001394/02/21
41533تهرانفرمانیهآپارتمانفروش937,500,000697,500,0001394/02/21
41246تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14514,500,0002,102,500,0001394/02/19
41247تهرانفرمانیهآپارتمانفروش15511,000,0001394/02/19
41248تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13017,000,0002,210,000,0001394/02/19
41249تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16512,500,0002,070,000,0001394/02/19
41265تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16512,500,0002,070,000,0001394/02/19
41023تهرانفرمانیهمستغلاتفروش608,148,0001,100,000,0001394/02/16
41024تهرانفرمانیه غربیکلنگیفروش1,57055,000,0001394/02/16
41025تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14512,800,0001,856,000,0001394/02/16
40800تهرانفرمانیهکلنگیفروش40013,000,00013,299,000,0001394/02/14
40801تهرانفرمانیه غربیآپارتمانفروش13011,000,0001,430,000,0001394/02/14
40802تهرانفرمانیهکلنگیفروش60025,000,0001394/02/14
40803تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1809,500,0001,710,000,0001394/02/14
40804تهرانفرمانیهآپارتمانفروش33115,000,0004,965,000,0001394/02/14
40619تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش9512,000,0001,140,000,0001394/02/10
40237تهرانفرمانیهکلنگیفروش24025,000,0003,250,000,0001394/02/06
40238تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394/02/06
40239تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش10016,000,0001,600,000,0001394/02/06
Page top