جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47540تهرانفرمانیهکلنگیفروش65030,000,00018,930,000,0001394-04-15
47539تهرانسلیمی شمالیمستغلاتفروش2878,700,0002,500,000,0001394-04-15
47538تهرانفرمانیهآپارتمانفروش42515,000,0006,375,000,0001394-04-15
47284تهرانبلور اندرزگوآپارتمانفروش6011,000,000660,000,0001394-04-10
47285تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش18412,500,0002,300,000,0001394-04-10
47286تهرانفرمانیه شرقیآپارتمانفروش27022,000,0005,940,000,0001394-04-10
46620تهرانفرمانیهآپارتمانفروش23011,500,0001394-04-06
46619تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش15010,500,0001,575,000,0001394-04-06
46645تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش2128,000,0001,696,000,0001394-04-06
45979تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16513,000,0002,548,000,0001394-04-01
45980تهرانوطن پور شمالیآپارتمانفروش1079,200,000984,400,0001394-04-01
45981تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش929,500,0001,520,000,0001394-04-01
45982تهرانفرمانیهکلنگیفروش2,00035,000,0001394-04-01
45993تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10013,000,0001,820,000,0001394-04-01
45841تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش948,500,000799,000,0001394-03-31
44105تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16311,000,0001,793,000,0001394-03-12
44107تهرانوطن پور شمالیآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001394-03-12
44108تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش28013,500,0003,780,000,0001394-03-12
44109تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394-03-12
43901تهرانفرمانیهکلنگیفروش17513,750,0001,250,000,0001394-03-10
43902تهرانفرمانیهآپارتمانفروش370کارشناسیکارشناسی1394-03-10
43913تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش8016,000,0001,280,000,0001394-03-10
43665تهرانصدرمستغلاتفروش13319,000,0001394-03-07
43675تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1689,500,0001,596,000,0001394-03-07
43676تهران4 راه کامرانیهآپارتمانفروش1729,300,0001,599,600,0001394-03-07
43677تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001394-03-07
43691تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394-03-07
43693تهرانفرمانیهآپارتمانفروش22613,000,0001394-03-07
43283تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394-03-05
43299تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001394-03-05
Page top