جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
45980تهرانوطن پور شمالیآپارتمانفروش1079,200,000984,400,0001394/04/01
45981تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش929,500,0001,520,000,0001394/04/01
45982تهرانفرمانیهکلنگیفروش2,00035,000,0001394/04/01
45993تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10013,000,0001,820,000,0001394/04/01
45841تهرانپاسداران شمالیآپارتمانفروش948,500,000799,000,0001394/03/31
44105تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16311,000,0001,793,000,0001394/03/12
44107تهرانوطن پور شمالیآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001394/03/12
44108تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش28013,500,0003,780,000,0001394/03/12
44109تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش16010,500,0001,680,000,0001394/03/12
43901تهرانفرمانیهکلنگیفروش17513,750,0001,250,000,0001394/03/10
43902تهرانفرمانیهآپارتمانفروش370کارشناسیکارشناسی1394/03/10
43913تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش8016,000,0001,280,000,0001394/03/10
43665تهرانصدرمستغلاتفروش13319,000,0001394/03/07
43675تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1689,500,0001,596,000,0001394/03/07
43676تهران4 راه کامرانیهآپارتمانفروش1729,300,0001,599,600,0001394/03/07
43677تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12011,000,0001,320,000,0001394/03/07
43691تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394/03/07
43693تهرانفرمانیهآپارتمانفروش22613,000,0001394/03/07
43283تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16011,000,0001,760,000,0001394/03/05
43299تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش15310,500,0001,606,500,0001394/03/05
42928تهرانونک - ملاصدراآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001394/03/03
42936تهراناشکستان پوورکلنگیفروش8230,000,0001,500,000,0001394/03/03
42913تهرانفرمانیهآپارتمانفروش43015,000,0006,450,000,0001394/03/03
42300تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001394/02/28
42302تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1445,800,000835,200,0001394/02/28
42306تهرانفرمانیهمستغلاتفروش30018,000,0001394/02/28
42307تهرانفرمانیه - اندرزگومستغلاتفروش12010,000,0001394/02/28
42308تهرانفرمانیهآپارتمانفروش25312,500,0003,162,500,0001394/02/28
41898تهرانشریعتی - پل صدرآپارتمانفروش1056,000,000630,000,0001394/02/23
41926تهرانفرمانیهکلنگیفروش54020,000,0001394/02/23
Page top