جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
61556تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1408,800,0001,232,000,0001394-09-03
61227تهرانبلوار اندرزگوکلنگیفروش1,00030,000,00015,420,000,0001394-08-28
60685تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش2127,500,0001,590,000,0001394-08-25
60692تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش18011,000,0001,980,000,0001394-08-25
60540تهرانفرمانیهمستغلاتفروش9527,000,0001394-08-24
60212تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش16014,000,0002,240,000,0001394-08-20
60246تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1078,500,000909,500,0001394-08-20
60097تهرانفرمانیه - آبکوهآپارتمانفروش17515,000,0002,625,000,0001394-08-19
59764تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11911,000,0001,309,000,0001394-08-17
59765تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1257,800,000975,000,0001394-08-17
59785تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16610,000,0001,660,000,0001394-08-17
59794تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16410,500,0001,722,000,0001394-08-17
59473تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1009,500,000950,000,0001394-08-13
59474تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1659,000,0001,485,000,0001394-08-13
58747تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش350کارشناسیکارشناسی1394-08-05
58748تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش899,500,000845,500,0001394-08-05
58490تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13512,500,0001,687,500,0001394-07-30
58509تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش947,500,000705,000,0001394-07-30
57588تهرانفرمانیهآپارتمانفروش10512,500,0001,312,500,0001394-07-22
57064تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش1359,500,0001,282,500,0001394-07-15
56932تهرانفرمانیهآپارتمانفروش7310,500,000766,500,0001394-07-14
56933تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14315,000,0002,145,000,0001394-07-14
56934تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش15012,000,0001,800,000,0001394-07-14
56259تهراندیباجی شمالیآپارتمانفروش27022,000,0005,940,000,0001394-07-07
56260تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش15011,000,0001,650,000,0001394-07-07
56261تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش11012,000,0001,320,000,0001394-07-07
54804تهرانفرمانیهآپارتمانفروش380کارشناسیکارشناسی1394-06-22
54410تهرانفرمانیهآپارتمانفروش582,844,828165,000,0001394-06-18
53590تهرانفرمانیهآپارتمانفروش13010,500,0001,365,000,0001394-06-11
52174تهرانفرمانیهآپارتمانفروش24811,000,0002,728,000,0001394-06-01
Page top