جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
51055تهرانفرمانیهآپارتمانفروش2339,000,0002,096,999,9361394/05/17
51056تهرانفرمانیهآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001394/05/17
50507تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12816,000,0002,048,000,0001394/05/13
50508تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش11712,000,0001,404,000,0001394/05/13
50509تهرانفرمانیهآپارتمانفروش18613,500,0002,511,000,0001394/05/13
50116تهرانفرمانیهآپارتمانفروش30020,000,0006,000,000,0001394/05/11
50119تهرانفرمانیه - اندرزگوآپارتمانفروش20013,500,0002,700,000,0001394/05/11
50120تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14010,500,0001,470,000,0001394/05/11
49572تهرانفرمانیهآپارتمانفروش33410,500,0003,507,000,0001394/05/06
49573تهرانفرمانیهآپارتمانفروش23014,500,0003,335,000,0001394/05/06
49588تهرانفرمانیهآپارتمانفروش1651,500,000,0001394/05/06
48878تهرانفرمانیهآپارتمانفروش16312,500,0002,037,500,0001394/04/30
48879تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11310,000,0001,130,000,0001394/04/30
48880تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394/04/30
48762تهرانسلیمی شمالیآپارتمانفروش11512,000,0001,380,000,0001394/04/29
48763تهرانفرمانیه - اندرزگومستغلاتفروش14718,000,0001394/04/29
48764تهرانفرمانیهآپارتمانفروش14017,000,0002,380,000,0001394/04/29
48372تهرانفرمانیهکلنگیفروش1,50021,000,0001394/04/23
48373تهرانفرمانیهکلنگیفروش40222,000,0007,260,000,0001394/04/23
48384تهرانفرمانیهآپارتمانفروش27015,000,0004,000,000,0001394/04/23
48104تهرانفرمانیه - اندرزگوکلنگیفروش55025,000,0008,325,000,0001394/04/21
48105تهرانفرمانیهمستغلاتفروش6012,000,0001394/04/21
48106تهرانفرمانیهآپارتمانفروش11610,500,0001,218,000,0001394/04/21
47906تهرانفرمانیهآپارتمانفروش12512,500,0001,562,000,0001394/04/18
47905تهرانفرمانیهآپارتمانفروش22510,500,0002,362,000,0001394/04/18
47548تهراناشکستان پورکلنگیفروش84020,000,00017,720,000,0001394/04/15
47540تهرانفرمانیهکلنگیفروش65030,000,00018,930,000,0001394/04/15
47539تهرانسلیمی شمالیمستغلاتفروش2878,700,0002,500,000,0001394/04/15
47538تهرانفرمانیهآپارتمانفروش42515,000,0006,375,000,0001394/04/15
47284تهرانبلور اندرزگوآپارتمانفروش6011,000,000660,000,0001394/04/10
Page top