جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
43900تهرانفرشته - شبدیزآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001394/03/10
42935تهرانفرشتهکلنگیفروش33065,000,00051,610,000,0001394/03/03
41923تهرانفرشته - شبدیزآپارتمانفروش27510,000,0002,750,000,1281394/02/23
41520تهرانفرشتهآپارتمانفروش14719,050,0002,800,000,0001394/02/21
41522تهرانفرشته - شبدیزآپارتمانفروش27810,000,0002,780,000,0001394/02/21
41525تهرانفرشته - کوهیارآپارتمانفروش17112,000,0002,052,000,0001394/02/21
41021تهرانفرشتهآپارتمانفروش39617,000,0006,732,000,0001394/02/16
40799تهرانفرشته - شبدیزآپارتمانفروش859,800,000833,000,0001394/02/14
40818تهرانولیعصر - فرشتهمستغلاتفروش1,000120,000,000120,000,000,0001394/02/14
40618تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14112,500,0001,762,500,0001394/02/10
40444تهرانفرشتهکلنگیفروش85625,000,0001394/02/08
40445تهرانفرشتهکلنگیفروش43019,000,0003,800,000,0001394/02/08
40446تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28816,500,0004,752,000,0001394/02/08
39958تهرانفرشته - گلنارمستغلاتفروش50015,000,0007,500,000,0001394/02/01
39959تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش25025,000,0006,250,000,0001394/02/01
39960تهرانفرشته - بوسنیآپارتمانفروش42025,000,00010,500,000,0001394/02/01
39523تهرانفرشتهآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001394/01/27
39524تهرانفرشتهآپارتمانفروش20712,100,0002,500,000,0001394/01/27
39196تهرانفرشتهآپارتمانفروش4715,000,000705,000,0001394/01/25
39197تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش14018,000,0002,520,000,0001394/01/25
39222تهرانفرشتهآپارتمانفروش18522,000,0004,070,000,0001394/01/25
39304تهرانفرشتهآپارتمانفروش19714,000,0002,758,000,0001394/01/25
39305تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش13016,500,0002,145,000,0001394/01/25
39306تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14513,000,0001,885,000,0001394/01/25
39015تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش34025,000,0008,500,000,0001394/01/24
38878تهرانفرشتهآپارتمانفروش9317,000,0001,581,000,0001394/01/22
38530تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش20013,500,0002,700,000,0001394/01/18
38425تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش1429,000,0001,278,000,0001394/01/17
37891تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش5212,500,000650,000,0001393/12/20
37892تهرانفرشتهآپارتمانفروش20018,000,0003,600,000,0001393/12/20
Page top