جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
56258تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش18625,000,0004,650,000,0001394-07-07
54803تهرانفرشتهکلنگیفروش65522,000,00011,000,000,0001394-06-22
53588تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14722,000,0001394-06-11
53589تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش20011,000,0002,200,000,0001394-06-11
52611تهرانفرشتهآپارتمانفروش10710,000,0001,070,000,0001394-06-04
52633تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش13014,000,0001,820,000,0001394-06-04
52175تهرانفرشتهآپارتمانفروش10713,000,0001,391,000,0001394-06-01
52176تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394-06-01
50506تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28816,000,0004,608,000,0001394-05-13
48760تهرانفرشتهآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001394-04-29
48761تهرانفرشتهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394-04-29
48369تهرانفرشتهآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001394-04-23
48370تهرانفرشتهآپارتمانفروش12018,000,0002,160,000,0001394-04-23
48371تهرانفرشتهآپارتمانفروش28519,300,0005,500,000,0001394-04-23
47904تهرانفرشتهآپارتمانفروش23012,500,0002,875,000,0001394-04-18
47903تهرانفرشتهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001394-04-18
47799تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش25027,000,0006,750,000,0001394-04-16
47798تهرانفرشتهآپارتمانفروش23012,500,0002,875,000,0001394-04-16
47797تهرانفرشتهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001394-04-16
47546تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش25020,000,0005,000,000,0001394-04-15
47537تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14112,500,0001,762,500,0001394-04-15
47536تهرانفرشتهآپارتمانفروش15718,000,0002,826,000,0001394-04-15
47281تهرانفرشتهآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394-04-10
47282تهرانفرشتهآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001394-04-10
47283تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش25025,000,0006,250,000,0001394-04-10
44101تهرانفرشته - حسابیآپارتمانفروش21016,000,0003,360,000,0001394-03-12
44102تهرانفرشته - حسابیآپارتمانفروش14016,000,0002,240,000,0001394-03-12
44103تهرانفرشته - آقابزرگیآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001394-03-12
44104تهرانفرشته - آقابزرگیآپارتمانفروش14722,100,0003,249,999,8721394-03-12
43892تهرانفرشتهآپارتمانفروش23013,478,0003,100,000,0001394-03-10
Page top