جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
52633تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش13014,000,0001,820,000,0001394/06/04
52175تهرانفرشتهآپارتمانفروش10713,000,0001,391,000,0001394/06/01
52176تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش10012,000,0001,200,000,0001394/06/01
50506تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش28816,000,0004,608,000,0001394/05/13
48760تهرانفرشتهآپارتمانفروش15015,000,0002,250,000,0001394/04/29
48761تهرانفرشتهآپارتمانفروش14010,000,0001,400,000,0001394/04/29
48369تهرانفرشتهآپارتمانفروش20014,000,0002,800,000,0001394/04/23
48370تهرانفرشتهآپارتمانفروش12018,000,0002,160,000,0001394/04/23
48371تهرانفرشتهآپارتمانفروش28519,300,0005,500,000,0001394/04/23
47904تهرانفرشتهآپارتمانفروش23012,500,0002,875,000,0001394/04/18
47903تهرانفرشتهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001394/04/18
47799تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش25027,000,0006,750,000,0001394/04/16
47798تهرانفرشتهآپارتمانفروش23012,500,0002,875,000,0001394/04/16
47797تهرانفرشتهآپارتمانفروش20016,000,0003,200,000,0001394/04/16
47546تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش25020,000,0005,000,000,0001394/04/15
47537تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش14112,500,0001,762,500,0001394/04/15
47536تهرانفرشتهآپارتمانفروش15718,000,0002,826,000,0001394/04/15
47281تهرانفرشتهآپارتمانفروش25012,000,0003,000,000,0001394/04/10
47282تهرانفرشتهآپارتمانفروش16012,500,0002,000,000,0001394/04/10
47283تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش25025,000,0006,250,000,0001394/04/10
44101تهرانفرشته - حسابیآپارتمانفروش21016,000,0003,360,000,0001394/03/12
44102تهرانفرشته - حسابیآپارتمانفروش14016,000,0002,240,000,0001394/03/12
44103تهرانفرشته - آقابزرگیآپارتمانفروش22014,000,0003,080,000,0001394/03/12
44104تهرانفرشته - آقابزرگیآپارتمانفروش14722,100,0003,249,999,8721394/03/12
43892تهرانفرشتهآپارتمانفروش23013,478,0003,100,000,0001394/03/10
43899تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394/03/10
43900تهرانفرشته - شبدیزآپارتمانفروش8510,500,000892,500,0001394/03/10
42935تهرانفرشتهکلنگیفروش33065,000,00051,610,000,0001394/03/03
41923تهرانفرشته - شبدیزآپارتمانفروش27510,000,0002,750,000,1281394/02/23
41520تهرانفرشتهآپارتمانفروش14719,050,0002,800,000,0001394/02/21
Page top