جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
62743تهرانفرشتهآپارتمانفروش20313,000,0002,639,000,0001394/09/18
62526تهرانفرشتهآپارتمانفروش33050,000,00032,450,000,0001394/09/16
62527تهرانفرشتهآپارتمانفروش22614,000,0003,164,000,0001394/09/16
62534تهرانفرشتهآپارتمانفروش8012,000,000960,000,0001394/09/16
62414تهرانفرشتهآپارتمانفروش30014,500,0004,350,000,0001394/09/15
62415تهرانفرشتهآپارتمانفروش47025,000,00011,750,000,0001394/09/15
62166تهرانفرشتهآپارتمانفروش39017,000,0006,630,000,0001394/09/10
62189تهرانفرشتهکلنگیفروش85623,000,0001394/09/10
60486تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش21518,000,0003,870,000,0001394/09/08
60691تهرانفرشتهآپارتمانفروش25512,000,0003,060,000,0001394/08/25
60211تهرانفرشتهآپارتمانفروش42032,000,00013,450,000,0001394/08/20
60247تهرانفرشتهآپارتمانفروش8512,500,0001,062,500,0001394/08/20
60067تهرانفرشتهمستغلاتفروش15010,000,0001394/08/19
60092تهرانفرشتهآپارتمانفروش42032,500,00013,650,000,0001394/08/19
59472تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش20313,000,0002,639,000,0001394/08/13
59224تهرانفرشتهآپارتمانفروش20012,000,0002,400,000,0001394/08/11
59234تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش15013,200,0001,980,000,0001394/08/11
58502تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش10020,000,0002,000,000,0001394/07/30
57986تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش5212,500,000650,000,0001394/07/26
57668تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش14012,000,0001394/07/22
57233تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش21412,000,0002,568,000,0001394/07/19
57247تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش15512,000,0001,860,000,0001394/07/19
56929تهرانفرشتهآپارتمانفروش207کارشناسیکارشناسی1394/07/14
56930تهرانفرشتهآپارتمانفروش30720,000,0006,140,000,0001394/07/14
56931تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش47025,000,0001394/07/14
56677تهرانفرشتهآپارتمانفروش34013,000,0004,420,000,0001394/07/12
56678تهرانفرشتهآپارتمانفروش11010,700,0001,177,000,0001394/07/12
56679تهرانفرشته - تختیآپارتمانفروش5212,500,000650,000,0001394/07/12
56257تهرانفرشتهآپارتمانفروش14315,000,0002,144,999,9361394/07/07
56258تهرانفرشته - آقا بزرگیآپارتمانفروش18625,000,0004,650,000,0001394/07/07
Page top