جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
84904تهرانفرشتهآپارتمانرهن12525,000,0001395/06/21
84903تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1879,000,00010,000,0001395/06/21
84902تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره19012,500,000100,000,0001395/06/21
84587تهرانفرشته آپارتمانرهن و اجاره201کارشناسیکارشناسی1395/06/17
84132تهرانفرشتهآپارتمانرهن220550,000,0001395/06/14
83921تهرانفرشتهآپارتمانفروش20312,700,0002,578,100,0001395/06/13
83920تهرانفرشتهآپارتمانفروش7513,800,0001,035,000,0001395/06/13
83875تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره40020,000,000150,000,0001395/06/11
83520تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره23525,000,000200,000,0001395/06/09
83363تهرانفرشتهآپارتمانرهن230500,000,0001395/06/07
82369تهرانفرشتهآپارتمانفروش9218,000,0001,656,000,0001395/05/27
82357تهرانفرشتهآپارتمانفروش21412,000,0002,568,000,0001395/05/27
82028تهرانفرشتهآپارتمانفروش8511,500,000977,500,0001395/05/25
81700تهرانفرشتهآپارتمانفروش21420,000,0004,280,000,0001395/05/21
78448تهرانفرشتهمستغلاترهن و اجاره64030,000,000250,000,0001395/05/17
80653تهرانفرشتهآپارتمانفروش13010,000,0001,300,000,0001395/05/13
80641تهرانفرشتهآپارتمانفروش21212,800,0002,713,600,0001395/05/13
79376تهرانفرشتهآپارتمانفروش7913,292,0001,050,000,0001395/04/29
79357تهرانفرشتهآپارتمانفروش19516,500,0003,217,500,0001395/04/29
79353تهرانفرشتهآپارتمانفروش19313,500,0001395/04/29
78645تهرانفرشتهآپارتمانفروش15614,000,0002,184,000,0001395/04/23
78641تهرانفرشتهآپارتمانفروش18523,000,0004,255,000,0001395/04/23
78635تهرانفرشتهآپارتمانفروش34510,612,0002,600,000,0001395/04/23
78386تهرانفرشتهآپارتمانفروش33518,000,0006,030,000,0001395/04/21
78381تهرانفرشتهآپارتمانفروش16517,000,0002,805,000,0001395/04/21
76284تهرانفرشتهآپارتمانفروش27514,000,0003,850,000,0001395/03/23
75330تهرانفرشتهزمینفروش42030,000,00012,000,000,0001395/03/10
72221تهرانفرشتهمستغلاتفروش1,70010,500,0001395/01/24
71921تهرانفرشتهکلنگیفروش85624,000,00010,440,000,0001395/01/22
71515تهرانفرشته آپارتمانفروش8511,500,000977,500,0001395/01/16
Page top