املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک فرشته

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
92836تهرانفرشتهاداریرهن و اجاره11812,000,000120,000,0001395/09/17
92466تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره19012,500,000100,000,0001395/09/15
92261تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره25010,000,000100,000,0001395/09/14
91919تهرانفرشتهآپارتمانفروش15014,300,0002,145,000,0001395/09/09
91918تهرانفرشتهاداریفروش7210,420,000750,000,0001395/09/09
91728تهرانفرشتهآپارتمانفروش15014,300,0002,145,000,0001395/09/06
91521تهرانفرشتهآپارتمانفروش15014,300,0002,145,000,0001395/09/03
91223تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1224,000,00090,000,0001395/09/01
90485تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره20010,000,000100,000,0001395/08/23
90484تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2206,000,000100,000,0001395/08/23
90483تهرانفرشتهآپارتمانرهن5081,800,000,0001395/08/23
90260تهرانفرشتهآپارتمانفروش30012,000,0003,600,000,0001395/08/22
89901تهرانفرشتهآپارتمانفروش6412,200,000780,000,0001395/08/19
89900تهرانفرشتهآپارتمانفروش26630,000,0007,980,000,0001395/08/19
89680تهرانفرشتهپنت هاوسرهن5081,800,000,0001395/08/18
89313تهرانفرشتهویلارهن و اجاره82040,000,000400,000,0001395/08/12
88945تهرانفرشتهآپارتمانرهن90225,000,0001395/08/09
85628تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره18610,000,000190,000,0001395/08/09
88654تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1004,000,00050,000,0001395/08/05
88471تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2207,500,000100,000,0001395/08/04
88031تهرانفرشتهآپارتمانفروش13017,000,0002,210,000,0001395/08/02
88007تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1225,200,00015,000,0001395/08/01
88006تهرانفرشتهآپارتمانرهن210420,000,0001395/08/01
88005تهرانفرشتهآپارتمانرهن200200,000,0001395/08/01
87761تهرانفرشتهآپارتماناجاره23514,000,0001395/07/27
87444تهرانفرشتهمغازهرهن و اجاره2015,000,000100,000,0001395/07/25
87441تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره2003,300,000250,000,0001395/07/25
86927تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1125,500,00060,000,0001395/07/15
86928تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره1104,000,000100,000,0001395/07/15
86631تهرانفرشتهآپارتمانرهن و اجاره964,500,00025,000,0001395/07/13
Page top