جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
36807تهرانسوهانکآپارتمانفروش1656,702,0001,105,830,0161393/12/09
36805تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش784,200,000327,600,0001393/12/09
36487تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش857,050,000600,000,0001393/12/06
36488تهرانسوهانکآپارتمانفروش1236,000,000738,000,0001393/12/06
36083تهرانسوهانکآپارتمانفروش956,200,000589,000,0001393/12/02
36084تهرانسوهانکآپارتمانفروش1287,000,000896,000,0001393/12/02
35383تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1417,000,000987,000,0001393/11/26
34586تهرانسوهانکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001393/11/19
34587تهرانسوهانکآپارتمانفروش1106,500,000715,000,0001393/11/19
34601تهرانمینی سیتیکلنگیفروش20010,500,0002,100,000,0001393/11/19
33463تهرانسوهانکآپارتمانپیش فروش1192,100,000250,000,0001393/11/08
33219تهرانسوهانکآپارتمانفروش1005,500,000550,000,0001393/11/06
32279تهرانسوهانکآپارتمانفروش1606,800,0001,088,000,0001393/10/29
31964تهرانسوهانکآپارتمانفروش866,000,000516,000,0001393/10/25
31963تهرانسوهانکآپارتمانفروش696,400,000441,600,0001393/10/25
31635تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393/10/23
29940تهرانسوهانکآپارتمانفروش1156,500,000747,500,0001393/10/09
29869تهرانسوهانکآپارتمانفروش2037,500,0001,522,500,0001393/10/08
29890تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1657,000,0001,155,000,0001393/10/08
29891تهرانسوهانکآپارتمانفروش1436,000,000858,000,0001393/10/08
29892تهرانسوهانکآپارتمانفروش657,500,000487,500,0001393/10/08
28904تهرانسوهانکآپارتمانفروش1406,500,000910,000,0001393/10/01
28946تهرانسوهانکآپارتمانفروش1656,703,0001,106,000,0001393/10/01
27616تهرانسوهانکمستغلاتفروش5757,000,0001393/09/18
24253تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,500,000825,000,0001393/08/17
23993تهرانسوهانک آپارتمانفروش1506,200,000930,000,0001393/08/14
21771تهرانسوهانکآپارتمانفروش1307,500,000975,000,0001393/07/23
21379تهرانسوهانکآپارتمانفروش1056,300,000661,500,0001393/07/19
20851تهرانسوهانکآپارتمانفروش107421,00045,000,0001393/07/14
18831تهرانسوهانکآپارتمانفروش1345,500,000737,000,0001393/06/29
Page top