جستجوی املاک و مسکن تهران و شهرستانها

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
47776تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,000,000438,000,0001394/04/16
47775تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1144,920,000560,000,0001394/04/16
47512تهرانسوهانکآپارتمانفروش1226,500,000793,000,0001394/04/14
47513تهرانسوهانکآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001394/04/14
47514تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,300,0001,241,000,0001394/04/14
47257تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394/04/10
47258تهرانسوهانککلنگیفروش94013,000,00018,200,000,0001394/04/10
47259تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394/04/10
47260تهرانسوهانکآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394/04/10
45975تهرانسوهانکآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001394/04/01
45976تهرانسوهانکآپارتمانفروش1056,700,000703,500,0001394/04/01
45987تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394/04/01
45992تهرانسوهانکآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394/04/01
44066تهرانسوهانکآپارتمانفروش1515,000,000755,000,0001394/03/12
44067تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش707,500,000525,000,0001394/03/12
44083تهرانمینی سیتیکلنگیفروش22810,500,0002,100,000,0001394/03/12
44029تهرانسوهانکآپارتمانفروش2026,200,0001,250,000,0001394/03/11
43831تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,250,000787,500,0001394/03/10
43832تهرانسوهانکآپارتمانفروش706,000,000420,000,0001394/03/10
43846تهرانسوهانکآپارتمانفروش1026,667,000680,000,0001394/03/10
43855تهرانسوهانکآپارتمانفروش150کارشناسیکارشناسی1394/03/10
43646تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1008,500,000850,000,0001394/03/07
43647تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,000,0001,190,000,0001394/03/07
43648تهرانسوهانکآپارتمانفروش1505,500,000819,500,0001394/03/07
43275تهرانسوهانککلنگیفروش2448,500,0002,074,000,0001394/03/05
43290تهرانسوهانککلنگیفروش1,50016,000,0001394/03/05
43226تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش926,000,000552,000,0001394/03/04
43230تهرانسوهانکآپارتمانفروش607,500,000450,000,0001394/03/04
42877تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1006,000,0001,200,000,0001394/03/02
41850تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,200,000712,400,0001394/02/23
Page top