املاک تهران: جستجوی فروش و رهن و اجاره املاک سوهانک

کد ملکشهرآدرسنوع ملـکنوع معاملهمتراژ کل/زیر بناقیمت واحد/ مبلغ اجارهقیمت کل/ مبلغ رهنبروز رسانی
49585تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1308,000,0001,040,000,0001394-05-06
48865تهرانسوهانکآپارتمانفروش17014,500,0001394-04-30
48745تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش955,500,000522,500,0001394-04-29
48744تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1306,000,000780,000,0001394-04-29
48346تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش856,500,000552,500,0001394-04-23
48347تهرانسوهانکآپارتمانفروش1046,200,000644,800,0001394-04-23
48087تهرانمینی سیتیکلنگیفروش1006,500,0001,300,000,0001394-04-21
48088تهرانسوهانکآپارتمانفروش1207,200,000864,000,0001394-04-21
48089تهرانسوهانکآپارتمانفروش1565,900,000920,400,0001394-04-21
48016تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1706,500,0001,000,000,0001394-04-20
45709تهراناتوبان لشکرکآپارتمانفروش745,100,000370,000,0001394-04-19
47879تهرانسوهانکآپارتمانفروش1375,300,0001394-04-18
47878تهرانسوهانکآپارتمانفروش1506,000,000900,000,0001394-04-18
47877تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1105,600,000616,000,0001394-04-18
47777تهرانسوهانکآپارتمانفروش1075,000,000535,000,0001394-04-16
47776تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش855,000,000438,000,0001394-04-16
47775تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1144,920,000560,000,0001394-04-16
47512تهرانسوهانکآپارتمانفروش1226,500,000793,000,0001394-04-14
47513تهرانسوهانکآپارتمانفروش976,000,000582,000,0001394-04-14
47514تهرانسوهانکآپارتمانفروش1707,300,0001,241,000,0001394-04-14
47257تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش965,500,000528,000,0001394-04-10
47258تهرانسوهانککلنگیفروش94013,000,00018,200,000,0001394-04-10
47259تهرانسوهانکآپارتمانفروش1006,200,000620,000,0001394-04-10
47260تهرانسوهانکآپارتمانفروش1078,000,000856,000,0001394-04-10
45975تهرانسوهانکآپارتمانفروش14610,000,0001,460,000,0001394-04-01
45976تهرانسوهانکآپارتمانفروش1056,700,000703,500,0001394-04-01
45987تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش1007,000,000700,000,0001394-04-01
45992تهرانسوهانکآپارتمانفروش1157,000,000805,000,0001394-04-01
44066تهرانسوهانکآپارتمانفروش1515,000,000755,000,0001394-03-12
44067تهرانمینی سیتیآپارتمانفروش707,500,000525,000,0001394-03-12
Page top